10.04.2018

Utorak, 10.04.2018

Prezentaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti

Prezentaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje u 2018.. a kojom će se predstaviti vrste poslova, ukupna sredstva kao i raspored sredstava za svaku djelatnost zajedničke komunalne potrošnje u 2018, bit će organizirana u gradskoj vijećnici u utorak 10.4.2018. s početkom u 10 sati.

Program će predstaviti Stjepan Šaravanja, šef Služba za komunalne poslove i okoliš.