Ustanove Grada Mostara

M.C. PAVAROTI
Tel: 036/550-750;  062/114-406
Adresa: Maršala Tita 179

SIMFONIJSKI ORKESTAR  -  MOSTAR
Tel: 063/313-666
Adresa:  Trg hrvatskih velikana bb

LUTKARSKO KAZALIŠTE-MOSTAR (web)
Tel: 036/314-893;  063/311-735
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb

H. D. HERCEG STJEPAN KOSAČA
Tel: 036/314-605;  063/311-835
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb

CENTAR ZA KULTURU
Tel: 036/580-182;  061/726-013

NARODNO POZORIŠTE - MOSTAR (web)
Tel: 036/580-128;  063/317-584
Adresa: Brkića br. 2

POZORIŠTE LUTAKA -MOSTAR (web)
Tel: 036/558-450, 061/175 393
Adresa: Braće Ćišića br. 15

DOM KULTURE BLAGAJ
Tel: 036/573-278;  061/719-269
Adresa: Branilaca Bosne bb

KULTURNI CENTAR
MOSTAR SJEVER – POTOCI
Tel: 036/574-716;  061/719-259
Adresa: Put za Ruište 88208 Potoci

TEATAR MLADIH -MOSTAR
Tel: 036/558-485;  061/154-153
Adresa: Trg republike br. 1

NARODNA BIBLIOTEKA-
ODJEL DJEČIJA BIBLIOTEKA -MOSTAR
Tel: 036/551-487;  061/212-441
Adresa: Maršala Tita br. 55

MUZEJ  HERCEGOVINE (web)
Tel: 036/551-602;  061/627-807
------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------
DOM ZDRAVLJA MOSTAR (web)
Mihaila Višćevića humskog bb
324-301
GRADSKA LJEKARNA MOSTAR
Ante Starčevića 13
347-892
Z.U. APOTEKA „STARI GRAD“
Maršala Tita 123
551-035

CENTAR ZA PREVENCIJU I IZVANBOLNIČKO
LIJEČENJE OVISNOSTI
Ante Starčevića
347-497

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
Fra Franje Milićevića
335-900

CENTAR ZA STARA I IZNEMOGLA LICA-OSOBE
Tekija 40
576-361

DJEČJI DOM (web)
Južni logor bb
576-248
CENTAR ZA DJECU I OMALDINU
SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“
Južni logor bb
556-581
PUČKA KUHINJA
Kantarevac bb
314-363
SPORTSKI SAVEZ GRADA MOSTARA (web)
Ante Starčevića 34
347-868

 

KULTURNE INSTITUCIJE I UDRUGE U GRADU MOSTARU

1. Muzički centar PAVAROTI Mostar
Direktor: Elvedin Nezirović
Tel: 036/550-750; www.mcpavarotti.com
Adresa: Maršala Tita 179

2. SIMFONIJSKI ORKESTAR - MOSTAR
Ravnatelj: Darko Nikolić
Tel: 063/313-666
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb

3. LUTKARSKO KAZALIŠTE - MOSTAR
Ravnatelj: Tibor Oreč
Tel: 036/314-893; www.lutkamo.org
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb

4. HRVATSKI DOM HERCEG STJEPAN KOSAČA
Ravnatelj:Ivica Rozić
Tel: 036/314-605; 063/311-835, www.kosaca-mostar.com
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb

5. CENTAR ZA KULTURU
Direktor: Jelka Kebo
Tel: 036/580-182; 061/726-013 Adresa: Rade Bitange 13

6. NARODNO POZORIŠTE - MOSTAR

Direktor: Šemsudin Gekić
Tel: 036/580-128; www.narodno-mostar.info
Adresa: Brkića br. 2

7. POZORIŠTE LUTAKA - MOSTAR
Direktor: Ranka Mutevelić
Tel: 036/558-450, www.plm.ba
Adresa: Braće Ćišića br. 15

8. DOM KULTURE BLAGAJ
Direktor: Saudin Guja
Tel: 036/573-278; 061/719-269
Adresa: Branilaca Bosne bb

9. KULTURNI CENTAR MOSTAR SJEVER - POTOCI
Direktor: Elvedin Mujan
Tel: 036/574-716; 061/719-259
Adresa: Put za Ruište 88208 Potoci

10. MOSTARSKI TEATAR MLADIH
Direktor: Tanja Miletić-Oručević
Tel:
036/551-124; www.mostartm.weebly.com
Adresa: Trg Republike br. 1

11. NARODNA BIBLIOTEKA-ODJEL DJEČJA BIBLIOTEKA - MOSTAR
Direktor: Rasim Prguda
Tel: 036/551-487; www.nbm.ba
Adresa: Maršala Tita br. 55

12. MUZEJ HERCEGOVINE
Direktor: Asim Krhan
Tel: 036/551-602; www.muzejhercegovine.com

Adresa: Bajatova br.4

SRPSKO PROSVJETNO I KULTURNO DRUŠTVO PROSVJETA - MOSTAR
Odgovorna osoba: 
Tel: 036/552-905;
Adresa: Maršala Tita 178

BOŠNJAČKA ZAJEDNICA KULTURE PREPOROD-GRADSKO DRUŠTVO MOSTAR
Odgovorna osoba: Damir Sadović
Tel: 036/552-537; 061/891-139 (tajnik)
Adresa: Mala Tepa br. 3

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO NAPREDAK - MOSTAR
Odgovorna osoba: prof. dr. fra. Andrija Nikić
Tel. 036/323-310; 063/326-505
Adresa: Kneza Mihovila V. Humskog br. 2

INTERNACIONALNI ANSAMBL IGARA I PJESAMA ETNO FOLK - MOSTAR
Odgovorna osoba:
Tel. 036/580-890;
Adresa: Alekse Šantića bb

MOSTARSKE MAŽORETKINJA ZRINJSKI - MOSTAR
Odgovorna osoba: Katica Pranjić
Tel: 036/328-382; 063/316-971-Nataša
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb

UMJETNIČKO DRUŠTVO MOSTARSKE KIŠE - MOSTAR
Odgovorna osoba: Amra Dugalić
Tel: 036/580-775; 061/489-022
Adresa: Adema Buća 17

MATICA HRVATSKA
Odgovorna osoba: Josip Muselimović
Tel: 036/323-895; 036/323-501
Adresa: Kralja Zvonimira bb

HKD SVETI ANTE –CIM - MOSTAR
Odgovorna osoba: Luka Marić
Tel: 036/341-941; 063/311-240
Adresa: Treće cimske bojne bb

KULTURNO – PROSVJETNO DRUŠTVO BLAGAJ
Odgovorna osoba: Nihad Jašarević
Tel: 061/271-695
Adresa: Blagaj bb

HRVATSKA GLAZBA
Odgovorna osoba:
Tel:
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE MOSTAR

Odgovorna osoba: Ivan Vukoja

tel: 036/325-411, www.hnk.ba

Adresa: Kneza Domagoja bb

Gradske ustanove (preuzimanje)

Gradska poduzeća

MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA
AERODROM MOSTAR d.o.o.
(web)
Ortiješ bb
350-212

                        

„TRŽNICE-PIJACE“ d.o.o.
Mala tepa bb
551-338

„KOMOS“ d.d.
Opine bb
555-102

 

„MOSTAR-BUS“ d.o.o. (web)
Bulevar Narodne revolucije 11
580-210

„KOMUNALNO“ d.o.o.
Opine bb
576-996

 

„VODOVOD“ d.o.o.
Mile Budaka 106
314-890

„UBORAK“ d.d.
Vrapčići bb
574-767

 

„DEPONIJA“ d.o.o.
Vrapčići bb
576-332

„MOSPORT“ d.o.o.
USRC MITHAD HUJDUR HUJKA bb
570-137

 

„MOSTAR PARKING“ d.o.o.
BNR bb

J.P. „PARKOVI“ d.o.o.
Zagrebačka bb

  „HOTEL ERO“ (web)
314-873

Gradska poduzeća (preuzimanje)