Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola sa područja Grada Mostar

Usluga sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih  škola sa područja Grada Mostara:

Lot 1: Usluga vršenja sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola sa Gradskih  područja: Zapad, Jugozapad i Jug (I, III, V i VII razredi).

Lot 2: Usluga vršenja sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola sa Gradskih  područja: Stari grad, Sjever i Jugoistok (I, III, V i VII razredi).

Pročitaj više...

POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA i KUĆICA Zimskog grada Mostar 2018

Na temelju Odluke Grada Mostara o organizaciji Zimskog grada i Dočeka Nove 2019. Studio za izvedbene umjetnosti Mostar raspisuje Poziv.  Gradskom Odlukom o organizaciji Zimskog grada Studio za izvedbene umjetnosti je zadužen za organizaciju zabavnog programa Zimskog grada u Mostaru od 2.12.2018. do 7.1.2019.    Sadržaje „Zimskog grada“ želimo kreirati zajedno sa građanima pa pozivamo ustanove, udruge i  pojedince da prijave programe  sljedećeg tipa: Kulturne, umjetničke, obrazovne, zabavne i slične aktivnosti, pogodne za najširu publiku, djecu i/ili odrasle i za izvođenje na otvorenom (velika scena ).

 

Pročitaj više...

JAVNI KONKURS za dodjelu stipendija Grada Mostara

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04, Službeni glasnik Grada Mostara broj 8/09 i 15/10) i člana 4. Odluke o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/11), Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje:

Pročitaj više...

Javni oglas o prodaji motornih vozila u vlasništvu Grada Mostara

Na osnovu Odluke Gradonačelnika o prodaji motornih vozila u vlasništvu Grada Mostara, broj: 02-16-1210/18 od 25.01.2018. godine  Odjel za organizaciju, pravne poslove, opću upravu, civilnu zaštitu i vatrogastvo, objavljuje:

Pročitaj više...

J a v n i n a t j e č a j

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj:4/04 i „Službeni glasnik Grada Mostara“, broj: 8/09 i 15/10) sukladno Odluci o prijemu pripravnika sa završenom visokom stručnom spremom u gradsku upravu Grada Mostara, broj: 02-36-10324/18 od 20.07.2018. godine, Gradonačelnik raspisuje: J a v n i n a t j e č a j za prijem pripravnika u Gradu Mostaru

 

Pročitaj više...

Javni poziv-grantovi za projekte mladih

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara («Gradski službeni glasnik Grada Mostara», broj: 4/2004 i «Službeni glasnik Grada Mostara», broj: 8/2009 i 15/2010), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 49/2006 i 51/2009), člana 14. Zakona o mladima

Pročitaj više...

Javni oglas

Objavljuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i članova upravnih vijeća javnih ustanova čiji je osnivač Grad Mostara kako slijedi:

Pročitaj više...

Ambasada Indije u Budimpešti (Mađarska), poziva zainteresovane kandidate iz BiH

Ambasada Indije u Budimpešti (Mađarska), poziva zainteresovane kandidate iz BiH da se prijave na tečajeve u rasponu od poljoprivrede, hrane i gnojiva do jačanja žena koji se mogu pogledati na

Pročitaj više...

Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja EE i OIE

Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH u suradnji s Gradom Mostarom kao partnerom a u okviru provedbe projekta Interreg CBC ''IRENE - Interregional Renewable & ENErgy efficiency network'' nastavlja s ažuriranjem Mreže projekata iz područja energijske efikasnosti/učinkovitosti i obnovljivih izvora energije (EE-RES-NET).

Pročitaj više...

Javni poziv za izbor najljepše uređenog dvorišta

Grad Mostar objavio javni poziv za izbor najljepše uređenog dvorišta

Pročitaj više...