Grad Mostarb > Grad Mostar | Konkursi

11.03.2016

ZA NABAVKU USLUGE SISTEMATSKIH LJEKARSKIH PREGLEDA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

Opis predmeta nabavke i tehnička specifikacija 2.1. Usluga sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola sa područja Grada Mostara: Lot 1: Usluga vršenja sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola sa Gradskih područja: Zapad, Jugozapad i Jug (I, III, V i VII razredi). Lot 2: Usluga vršenja sistematskih

Opširnije ...

30.10.2015

JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04, Službeni glasnik Graad Mostara broj 8/09 i 15/10) i člana 4. Odluke o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/11), Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje JAVNI KONKURS za dodjelu stipendija Grada Mostara

Opširnije ...

17.09.2015

J A V N I P O Z I V

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04 i Službeni glasnik Grada Mostara broj 8/09 i 15/10) i člana 2. Odluke o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava tekućih grantova pojedincima, nevladinim i neprofitnim organizacijama utvrđenih Budžetom Grada Mostara

Opširnije ...

14.08.2015

JAVNI POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

Grad Mostar, Odjel za privredu/gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove, Služba za privredu/gospodarstvo pokreće poziv za izražavanje interesa sa ciljem odabira stučnjaka iz oblasti turizma u sklopu EU projekta „Upravljanje održivim turizmom zasnovanom na

Opširnije ...

23.07.2015

JAVNI POZIV

Odjel za finansije i nekretnine, Služba za nekretnine Grada Mostara, na osnovu člana 25. Zakona o eksproprijaciji/izvlaštenju

Opširnije ...

08.06.2015

JAVNI OGLAS

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine

Opširnije ...

02.04.2015

I S P R A V K A J A V N O G O G L A S A

Temeljem odredbi Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („ Službene novine Federacije BiH“ broj:64/09) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara

Opširnije ...

25.03.2015

J A V N I O G L A S

Temeljem odredbi Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („ Službene novine Federacije BiH“ broj:64/09) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara

Opširnije ...

20.01.2015

JAVNI POZIV

Na osnovu člana 59. Zakona o građenju („Službene novine Hercegovačko-neretvanske Županije//Kantona“ broj:4/13), pozivom na ovlaštenje iz člana 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj:4/04 i „Službeni glasnik grada Mostara” broj: 8/09 i 15/10), Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje:

Opširnije ...

19.05.2014

JAVNI POZIV

U skladu s Pravilnikom o načinu i postupku dodjele u najam stambenih jedinica u Mostaru stavljenih u funkciju u okviru projekta „Stambena rješenja za ugrožene stanovnike kolektivnih centara i alternativnih smještaja“, Odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku dodjele u najam stambenih jedinica u Mostaru stavljenih u funkciju u okviru projekta „Stambena rješenja za ugrožene stanovnike

Opširnije ...