Javni poziv

GRAD MOSTAR

ODJEL ZA FINANCIJE I NEKRETNINE

SLUŽBA ZA NEKRETNINE

 Broj: UPI-05/2-33-10833/11-1

Mostar, 30. 4.2012. godine

Odjel za financije i nekretnine, Služba za nekretnine Grada Mostara, u postupku eksproprijacije nekretnina u katastarskim općinama Raštani, Hodbina, Buna, Rodoč, Jasenica i Baćevići, pokrenutom po prijedlogu „Elektroprijenos” a.d. Banja Luka, Operativno područje Mostar, poradi izgradnje dalekovoda  110 kV Mostar 4 ( Čule) – Mostar 9 (Buna) i rekonstrukcije dalekovoda 110 kV Mostar 1 – Čapljina u dvostruki dalekovod i svođenja u rasklopnu stanicu  110 kV Mostar 1 Raštani, dalekovoda 110 kV Mostar – Čapljina  i dalekovoda 110 kV Mostar 1 – HE Mostar vod ll, upućuje :

 J A V N I      P O Z I V

vlasnicima nekretnina predloženih za eksproprijaciju u katastarskim općinama Raštani, Hodbina, Buna, Rodoč,Jasenica i Baćevići čije boravište nije poznato organu koji provodi postupak eksproprijacije i -nasljednicima preminulih vlasnika nekretnina predloženih za eksproprijaciju čiji identitet nije poznat organu koji provodi postupak eksproprijacije Vlasnici/nasljednici se pozivaju da o svom boravištu obavijeste organ koji provodi postupak eksproprijacije, kako bi im se omogućilo sudjelovanje u postupku radi zaštite vlastitih prava i pravnih interesa.

 Popis vlasnika nekretnina čije boravište nije poznato:

 -k.č. 315/2 gradilište „Lokvica” upisana u z.k. uložak, broj 78 k.o. Raštani

 Blagoje Trifković, sin Lazara, Jelka Trifković rođ. Levar, kći Mile, udv. Petra i Branka Zulčić, rođ. Trifković

 -k.č. 316/2 oranica „Lokvica” upisana u z.k. uložak, broj 115 k.o. Raštani

 Anđelko Karlović, sin Pere

 -k.č. 316/4 oranica „Lokvica” upisana u z.k. uložak, broj 442 k.o. Raštani

 Branko Borozan, sin Dušana

 -k.č. 339/1 pašnjak „Sadovi” upisana u z.k. uložak, broj 892 k.o. Raštani

Damjan Trifković, sin Marka

 -k.č. 317/1 oranica „Lokvica” i  k.č. 317/4 pašnjak „Lokvica”, obje upisane u z.k. uložak, broj 129 k.o. Raštani

 Špiro Kunovac, sin Riste

 -k.č. 318/1 oranica „Lokvica” upisana u z.k. uložak, broj 351 k.o. Raštani

 Lazar Đurasović, sin Milana, Đuro Đurasović, sin Lazara, Vidoje Đurasović, sin Lazara, Danilo Đurasović, sin Lazara, Đorđe Đurasović, sin Milana, Milenko  Đurasović, sin Riste, Soka (Riste) Đurasović, Spasenija  Đurasović udv. Đure, Danica  Vujunović rođ.  Đurasović, žena Mirka, Lazo  Đurasović, sina Milana, Gojko  Đurasović, sin Jove, Jela-Jelena  Đurasović, rođ. Kundačina, Sofija Vuletić, kći Vase i Janko  Đurasović, sin Todora

 -k.č. 318/1 oranica „Lokvica” upisana u z.k. uložak, broj 351 k.o. Raštani i k.č. 318/2 oranica „Lokvica” upisana u z.k. uložak, broj 517 k.o. Raštani

 Todor Đurasović, sin Jove, Lazar Đurasović, sin Milana, Đuro Đurasović, sin Lazara, Vidoje Đurasović, sin Lazara, Danilo Đurasović, sin Lazara, Đorđe Đurasović, sin Milana, Milenko  Đurasović, sin Riste, Soka (Riste) Đurasović, Spasenija  Đurasović udv. Đure, Danica  Vujunović rođ.  Đurasović, žena Mirka, Lazo  Đurasović, sina Milana, Nikola  Đurasović, sin Jove, Gojko  Đurasović, sin Jove, Sofija Vuletić, kći Vase, Janko  Đurasović, sin Todora, Branko Đurasović, sin Todora i Milenko Đurasović, sin Todora

 -k.č. 316/3 oranica „Lokvica” upisana u z.k. uložak, broj 285 k.o. Raštani

 Stevo Krzman, sin Spase i Drago Trifković, sin Marka

 -k.č. 293 vinograd „Ledina” i k.č. 291/1 voćnjak „Huremuša” obje upisane u z.k. uložak, broj 1057 k.o. Raštani

 Stoja Trifković, rođ. Đurić, kći Riste, Vaso Trifković, umr. Jove, Mara Trifković, udove Jove, Boško Đurasović, sin Uroša, Sretan Trifković, sin Branka, Mirjana Trifković, umrlog Dušana, Ranka Trifković, udata Ivanišević, umrlog. Dušana, Olga Trifković, umrlog. Dušana, Drago Trifković, sin Marka, Damjan Trifković, sin Marka, Slađana Trifković, kći Mihajla, Slađan Trifković, sin Ljube, Jovanka Trifković, pok. Riste, Branka Zulčić, rođ. Trifković, Nada Trifković, pok. Branka i Boris Trifković, pok. Veselina

 -k.č. 292/32 livada „Ledina” upisana u z.k. uložak, broj 710 k.o. Raštani

Simo Đurasović, sin Sime

 -k.č. 292/14 voćnjak „Ledina” upisana u z.k. uložak, broj 709 k.o. Raštani

Stoja Đurasović, rođ Kulidžan, kći Mitra

 -k.č. 292/34 njiva „Ledine” upisana u z.k. uložak, broj: 845 k.o. Raštani

Ljubica Đurasović, rođ Zurovac, kći Riste

 -k.č. 299/6 voćnjak „Samograd” upisana u z.k. uložak, broj 330 k.o. Raštani

 Miloš Krzman, sin Jove i Šćepo Krzman, sin Jove

 -k.č. 326/42 šuma „Ograda u Vininama” upisana u z.k. uložak, broj 175 k.o. Baćevići

 Jovo Škoro, pok Dušana, Joka rođ. Škoro, žena Riste Gospovića, Milisav Škoro, umrlog Dušana i Mara Škoro, kći Nikole, rođ Dragićević

 -k.č. 441/1 šuma „Vinine” upisana u z.k. uložak, broj 145 k.o. Baćevići

 Đuro Škoro, sin Riste, Vaso Škoro, sin Sime, Staka Škoro, kći Sime, Milica Škoro, kći Sime, Farsa Škoro, kći Sime, Jefto Škoro, sin Mile, Soka Škoro, kći Mile, Stoja Škoro, kći Mile, Savo Škoro, sin Mile, Petar Škoro, sin Mile, Mara Škoro, udt. Savić, Đurđa Škoro, udt. Pištalo, Ljubica Stević, rođ. Škoro, žena Đure, Mara Škoro udv. Riste, Radmila Došlo, kći Đure, Milica Simić, udv. Riste, Đurđa Savić, kći Riste, Slavko Savić, sin Riste, Đurđa Škoro, udv. Šćepana, rođ. Kuzman, Panto Škoro, sin Riste, Anđa Škoro, kći Ilije, Milan Škoro, sin Mije, Đoko Škoro, sin Mitra, Damjan Škoro, sin Đure, Lazar Škoro, sin Đure, Spaso Škoro, sin Đure, Anđa Škoro, kći Ilije

 -k.č. 326/19 šuma „Ograda u Vininama” upisana u z.k. uložak, broj 124 k.o. Baćevići

Sava Škoro, pok. Janka, Doka Jelačić, kći Nikole, Bosa Jelačić, kći Nikole, Petar Jelačić, sin Nikole, Dara Jelačić, udt. Tunguz i Dušan Škoro, sin Lazara

 -k.č. 4/2 upisana u z.k. uložak, broj 453 k.o. Jasenica

Šimun Drmać, sin Stipana

 -k.č. 4/1 upisana u z.k. uložak broj 37 k.o. Jasenica

Stjepan Marijanović, sin Nikole, Dana Marijanović, kći Nikole i Stojan Drmać, sin Franje

 -k.č. 652/1 šuma „Repkovina” upisana u z.k. uložak, broj: 724 k.o. Jasenica 

Stipe Delić, sin Stipe, Nikola Delić, sin Ivana, Slavko Delić, sin Franje, Jure Delić, sin Franje, Pavo Delić, sin Pere, Ivan Delić, pok. Pere i Mili Delić, sin Frane

 -k.č. 653/5 oranica „Repkovina”  upisana u z.k. uložak, broj 724 k.o. Jasenica

Jela Delić, rođ. Džeba, kći Ivana i Franjo Delić, sin Nikole

 -k.č. 79/5 pašnjak „Gradina”  upisana u z.k. uložak, broj 724 k.o. Hodbina

Janko Bovan, sin Danila i Vlado Ćorić, sin Lovre

 -k.č. 79/6 vinograd „Gradina” upisana u z.k. uložak, broj 632 k.o. Hodbina

Nika Ćorić, pok. Filipa, Vlado Ćorić, umr. Lovre, Zdravko Ćorić, sin Marjana i Marijan Ćorić, sin Filipa

 -k.č. 70/1 oranica „Kuljenovača”  upisana u z.k. uložak, broj 715 k.o. Hodbina

Vidosav Knežić, kći Jove, Stana Knežić, kći Jove, Dušan Knežić, sin Jove, Zora Nastić, rođ. Knežić, kći Jove i Mirko Bovan, sin Đorđa

 -k.č.79/23 vinograd „Gradina”  upisana u z.k. uložak, broj 986 k.o. Hodbina

Đurđa Bovan, kći Miloša

 -k.č. 79/1 pašnjak „Gradina”  upisana u z.k. uložak, broj 619 k.o. Hodbina

Lazar Bovan, pok. Nikole, Milorad Bovan, pok. Nikole, Danica Bovan, udt. Pantić, Spasenija Bovan udt. Crnogorac, Jaka Bovan, udv. Nikole, Gojko Bovan, pok. Nikole, Bosiljka Bovan udv. Dragutina, Drago Bovan, sin Mihe, Niko Bovan, sin Mihe, Lazo Bovan, sin Nikole

 Obavijest se može uputiti pismeno, na adresu:

Grad Mostar, Odjel za financije i nekretnine,

Služba nekretnine,

ulica Adema Buća 19,

88 000 Mostar

ili neposredno u uredu A18,

te putem telefona na brojeve:

036/500-694 i 062/598-481 i

na e-mail: nekretnine@mostar.ba.

 Vlasnici/nasljednici se upozoravaju da se postupak eksproprijacije, prema članku 38. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 70/07 i 36/10) smatra hitnim postupkom i da je prema odredbama Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99) nadležni organ ovlašten imenovati privremenog zastupnika strankama nepoznatog boravišta i provesti postupak bez njihovog sudjelovanja.

 Javni poziv bit će objavljen u Dnevnom listu, Oslobođenju, Nezavisnim Novinama i službenoj web stranici Grada Mostara - www.mostar.ba.

 Služba za nekretnine

 

Nazad