Javni poziv

Grad  Mostar-gradonačelnik u postupku popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini ,  koji će se provesti u periodu od 01.- 15. 10.2013 godine,a u skladu sa člankom 26.Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013 godine („Službeni glasnik BiH“, broj:10/12, i 18/13),objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

Za  prijavu kandidata za  izbor članova Popisnog povjerenstva lokalne samouprave (PPLS ) Grada Mostara

 

Ovim Javnim pozivom pozivaju se zainteresirani kandidati da se prijave za izbor članova Popisnog povjerenstva lokalne samouprave (PPLS) u provođenju Popisa stanovništva, kućanstava i stanova, na području Grada Mostara.

 

Broj članova PPLS za Grad Mostar je 6 članova..

 

Obveze PPLS u popisu stanovništva su sljedeće:

 

- rukovodi pripremama, organiziranjem i provođenjem Popisa na teritoriju grada,

- vrši izbor i imenovanje instruktora i popisivača za područje grada,

- obavještava stanovništvo o značaju Popisa, načinu i vremenu njegovog provođenja, o     

   pravima i dužnostima građana i načinu izvršavanja obveza u Popisu,

- brine o pravilnoj primjeni metodoloških i organizacijskih naputaka,

- preuzima tiskani popisni materijal i dijeli ga instruktorima, koji ga dalje distribuiraju  

  popisivačima,

- osiguravaju prostorije i uvjete za provođenje obuke općinskih instruktora i popisivača,

- provodi nadzor nad radom instruktora i ostalih učesnika u Popisu,

- izdaje propisana ovlaštenja za rad učesnicima u Popisu,

- poduzima mjere koje garantiraju  kompletan obuhvat jedinice Popisa,

- preuzima popisni materijal od instruktora, organizira i kontrolira obuhvat i kvalitet

  Popisnog materijala,

- osigurava skladištenje popisnog materijala uz ispunjenje propisanih sigurnosnih mjera

   i uvjeta određenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka,

- osigurava prijevoz i pravovremeno dostavljanje popisnog materijala na mjesto unosa,

- priprema obračun troškova nastalih za pripremu i provođenje Popisa sukladno

  Instrukcijama.

 

Uvjeti koje kandidat za člana PPLS treba da ispunjava  pored općih uvjeta propisanih zakonom,

- da je državljanin BiH, dokaz- uvjerenje o državljanstvu,

- da je punoljetna osoba, dokaz – kopija osobne iskaznice,

- da ima najmanje srednje obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, -kopija diplome

 

Potrebno je da ispunjava i posebne uvjete,

- da članovi PPLS moraju odražavati etničku / nacionalnu  zastupljenost konstitutivnih

  naroda i ostalih prema popisu iz 1991 godine,

- po mogućnosti zaposlenik organa uprave Grada Mostara

- da bude raspoloživ preko dana, uvečer i vikendom za posao,

 

Način prijavljivanja kandidata:

Zainteresirani kandidati se prijavljuju osobno i isključivo u prostorijama  u prostorijama Gradske uprave Grada Mostara na adresi Adema Buća 19, popunjavanjem obrasca „Prijava kandidata za člana popisne komisije /povjerenstva lokalne samouprave“ u vremenu od 06.06. do 10.06.2013 godine od 11 do 14 sati. Kontakt osoba Ana Blažević –predsjednik natječajnog povjerenstva Tel:036/ 500-699.

 

Evaluacija pristiglih prijava od strane povjerenstva za provedbu natječaja je do 15.06.2013 godine, nakon čega će  gradonačelnik  donijeti akt o imenovanju članova PPLS-a.

 

 

Gradonačelnik

                                                                                                                               Ljubo Bešlić

 

 

 

 

 

 

Nazad