Javni poziv

Na osnovu člana 26. Zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, br. 10/12 i 18/13), Popisna komisija Grada Mostara  objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPĆINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE  GRADA

MOSTARA

 

Ovim javnim pozivom Popisna komisija Grada Mostara  poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za obavljanje poslova općinskih instruktora i popisivača u provođenju Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine na području grada Mostara  .

Zainteresovani kandidati za općinske instruktore i popisivače su dužni da se lično prijave u prostorijama Popisne komisije na adresi ul.  Hrvatskih branitelja bb (zgrada Gradske vijećnice).

Prijave za učestvovanje u popisu će se zaprimati svakim radnim danom od 11. do 31. JULA 2013., u vremenu od 10 do 15 sati u prostorijama Popisne komisije.

Kandidat se može prijaviti samo za rad u svojstvu općinskog/gradskog instruktora ili popisivača.

 

OPĆINSKI INSTRUKTORI

Obaveze u popisu: obuka popisivača; obilazak terena pred Popis i provjera usaglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu; organizacija i praćenje rada popisivača; pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca; drugi poslovi po nalogu PKLS i državnog/entitetskog instruktora.

 

Uslovi  koje kandidat za općinskog instruktora treba da ispunjava:

-     da je državljanin BIH;

-     da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);

-     da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

-     da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;

-     da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove općinskog instruktora;

-     da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;

-     da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada

Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. avgusta 2013. godine u prostorijama Popisne komisije, ul. Hrvatskih branitelja bb (zgrada Gradske vijećnice)  i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovine.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 30. avgusta Popisnoj komisiji općine podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata) : Lične karte; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Index (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.

Kandidati izabrani za općinske instruktore prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 06. do 10. septembra i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu općinskog/gradskog instruktora ili raspoređuju kao rezerva.

 

POPISIVAČI

Zadaci popisivača u popisu: obilazak terena pred Popis, popisivanje ''od vrata do vrata'' i drugi poslovi po nalogu općinskog instruktora i Popisne komisije. Popisivači moraju u dvije sedmice popisati sve jedinice Popisa (stanovnike, domaćinstva i stanove). Popisivanje na terenu traje od  1. do 15. oktobra 2013. godine (uključuje subote i nedjelje) od jutra do naveče, pa je nužan preduslov da kandidat za popisivača u tom periodu nema poslovnih/školskih obaveza, jer se od popisivača očekuje puni dnevni angažman.

 

Uslovi koje kandidat popisivača treba da ispunjava:

-     da je državljanin BIH;

-     da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);

-     da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

-     da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje;

-     da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove popisivača;

-     da ima čitak rukopis

-     da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao

-     da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada

Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. avgusta 2013. godine u prostorijama Popisne komisije, ul. Hrvatskih branitelja bb (zgrada Gradske vijećnice) i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 28. avgusta Popisnoj komisiji općine podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata) : Lične karte; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Index (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.

Kandidati izabrani za popisivače prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 16. do 20. septembra i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu popisivača ili raspoređuju kao rezerva.

NAPOMENA: Svi kandidati koji zadovoljavaju navedene uslove iz javnog poziva trebaju ponijeti ličnu kartu i hemijsku olovku radi popunjavanja  Prijave o učestvovanju u popisu. Kandidat svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u Prijavi. Ukoliko se utvrdi da podaci nisu tačni, kandidat neće ući u izbor za općinskog instruktora ili popisivača, odnosno isključuje se iz daljnjih aktivnosti Popisa.

Kandidati koji budu obavljali poslove općinskog instruktora ostvaruju pravo na prosječnu naknadu u iznosu od 610,00 KM, a tačan iznos će zavisiti od broja popisivača i broja popunjenih popisnih obrazaca, što će detaljno biti regulisano Procedurama za plaćanje učesnika u Popisu.

Kandidati koji budu obavljali poslove popisivača ostvaruju pravo na naknadu na osnovu broja popisnih obrazaca i to: urbano područje: za P-1=1,75KM i P-2= 1,75KM i ruralno područje: za P-1=1,95 i P-2=1,95KM.

 

 

PREDSJEDNIK POPISNE KOMISIJE GRADA MOSTARA

                          

                                                                               Marija Soldo        

 

Nazad