Javni poziv zainteresiranim za privremeno korištenje javne površine

Na temelju odredbi Odluke o privremenom korištenju javnih površina („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 5/11) Grad Mostar upućuje

J A V N I  P O Z I V

svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da podnesu zahtjev za privremeno korištenje javne površine za postavljanje stolova i otvorenih bašta, postavljanje pokretnih radnji i tezgi, te rashladnih uređaja za 2012.g. do 19.03.2012.g. (ponedjeljak).

Predmetni Zahtjev se može podnijeti u prostorijama Grada Mostara, ul. Adema Buća br.19., Mostar ili putem pošte. Uz zahtjev, potrebno je priložiti dokaz (uplatnice, potvrde izdane od strane nadležnog Odjela) da su Gradu Mostaru u potpunosti izmirene sve obveze iz prethodne 3 (tri) godine po istom osnovu.

Odobrenje za privremeno korištenje javnih površina izdati će se za vremensko razdoblje od 01.4.2012.g. do 30.9.2012.g..

U skladu s člankom 24. Odluke o privremenom korištenju javnih površina, naknada za korištenje javnih površina za gore navedene namjene plaća se unaprijed.

Svi zahtjevi koji se podnesu nakon isteka naznačenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

Grad Mostar

Nazad