Iz matičnih knjiga

Gradsko područje Sjever
UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Nije bilo upisa.

VJENČANI
Čolić Elvir i Sarajlić Edita
Mustafić Amel i Maksumić Amra

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Nije bilo upisa.

Gradsko područje Stari Grad
UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Majke rođenih muških beba
Vila Alma
Radoš Hanka
Marić Amra
Gordić Svjetlana
Husmann Sibylla
Ajdarević Slađana

Majke rođenih ženskih beba
Razić Halima
Tulji Alena
Macić Admira
Kovačević Amra
Elezović Amra
Maksumić Hikmeta
Mujala Alma

VJENČANI
Razić Denis i Klarić Ernada
Duraković Eldin i Čilić Indira
Nezić Amer i Smajkić Merima
Hrbinić Semir i Sjekirica Elvedina
Gosto Jasmin i Šuta Jasmina
Kajan Sanel i Mujić Jasmina
Ajanić Deni i Sefić Almira

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Elezović Osman, Ađulović Osman, Pašić Zafir, Palić Nisveta, Kuzman Joka, Karalić Aljo.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug
UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Majke rođenih ženskih beba
1. .Luca Tomić   Prozor
2. Antonela Begić   Posušje
3. Kristina Ćuže   Mostar
4. Karolina Ereš   Dobrič

5. Andrea Misir   Široki Brijeg
6. Dijana Ivanković   Broćanac
7. Vesna Budimir   Posušje
8. Marija Ćavar   Mostar
9. Ana Naletilić   Oklaje
10. Zdenka Vukoja   Ljubotići
11. Katarina Boras   Mostar
12. Aleksandra Erceg   Drvar
13. Helena Skorupan   Mostar
14. Danijela Pehar   Čerin
15. Dragana Širić   Posušje
Majke rođenih muških beba
1. Josipa Ostojić   Prozor
2. Marija Barbarić   Služanj
3. Sanja Musa   Čerigaj
4. Mirna Dodig   Mostar
5. Mladenka Zovko   Široki Brijeg
6. Danijela Škobić   Mostar
7. Ivana Begić   Posušje
8. Inga Spaić   Mostar
9. Slađana Kolovrat   Mostar
10. Ivana Dugandžić   Čitluk
11. Ankica Džeba   Bijakovići
VJENČANI
Mira Bagarić i Krunoslav Šetka
Marijana Marić i Ivica Marijanović
Helena Brljević i Mario Barbarić
Tatjana Milojković i Vladan Stevanović
Alma Džemila i Haris Zalihić
Jelena Zovko i Kenan Bečirović
Sanja Orešković i Toni Dujmović
Katarina Tomšić i Nikola Buntić
Ana Glavina i Dario Čule

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Iva Bošković, Zarema Buzaljko, Dane Čović, Milorad Dakić, Milka Dodig, Ivan Drmać, Marija Džalto, Salem Džinović, Adem Đuliman, Nadžida Gagula, Pero Gramača, Salko Hondo, Tomislav Knezović, Šaban Kolečić, Ilija Martinović, Jerko Maslać, Grgo Miletić, Dragica Pandža, Javorka Mišetić, Žarko Musa, Muškija Nezirić, Žarko Ostojić, Veselko Primorac, Andrija Raguž, Zdravko Raguž, Jovanka Savić, Neđo Slavić, Luce Stjepanović, Mara Šimović, Sabastijan Tole, Nijaz Vejzović, Miro Vrankić.

Gradsko područje Jugoistok
UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Nije bilo upisa.

VJENČANI
Memić Adis i Macić Naila
Kajgo Lazo i Jovanović Ivana
Tikveša Adnan i Maksumić Minela
Golić Nedim i Pintul Džesima

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Nije bilo upisa.

Natrag