Iz matičnih knjiga

Gradsko područje Sjever
UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Nije bilo upisa.
VJENČANI
Dedović Fikret i Ačkar Aida
UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Kurtović Alija.

Gradsko područje Stari Grad
UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Majke rođenih muških beba
Đonko Nermina
Ćušić Nihada
Potur Admira
Lavić Mirsada

Majke rođenih ženskih beba
Cokoja Samira
Jelovac Arnela
Hajruši Kumrije
Repeša Azra
Misirlija Sanela
Bišić Meliha
Krtolica Fatima
Torlo Irma
Hodžić Sadeta
Šehić Edita

VJENČANI
Tule Esmir i Mičijević Irma
Salkanović Alen i Jazvin Arnela

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Mršić Joka, Cernica Halil, Vuk Malka, Prguda Hasna, Čusto Derviš.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug
UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Majke rođenih ženskih beba
1. Daniela Alilović   Mostar
2. Anđa Ćavar   Prozor
3. Elvira Majksner   Mostar
4. Kata Jurić   Prozor
5. Mirela Leventić   Posušje
6. Ivana Marić   Mostar
7. Ana Jurković   Čapljina
8. Blaženka Džalto   Prozor
9. Nevenka Ćurčić   Tomislavgrad
10. Ruža Milićević   Mostar
11. Maja Kvesić   Široki Brijeg
12. Marijana Anić (2 kćeri)   Mostar
13. Andreja Kovač   Posušje
14. Darinka Doko   Čapljina
15. Ana Knezović   Mostar
16. Iva Zovko   Široki Brijeg
17. Jelena Šunjić   Mostar
18. Jelena Grbešić   Mostar
19. Ivana Jasak   Grude
20. Dinka Zelenčić   Grude

Majke rođenih muških beba
1. Inga Marijanović   Mostar
2. Marina Čuturić   Mostar
3. Nensi Bilić   Grude
4. Andrijana Petrović   Široki Brijeg
5. Nataša Dragičević   Ljubuški
6. Antoneta Ledić   Mostar
7. Željka Mitar   Posušje
8. Danijela Zeljko   Široki Brijeg
9. Marijana Kraljević   Mostar
10. Milka Kraljević   Široki Brijeg

VJENČANI
Marija Ivanika i Jurica Marijanović
Jelena Pudar i Danilo Simić
Gorjana Buhač i Josip Novaković
Andrijana Drljo i Bruno Marić
Andrea Kordić i Davor Šaravanja
Snježana Šitum i Mario Saks
Anela Pandža i Dražan Dujmović
Zorica Kolar i Bernard Blažević
Sonja Karabeg i Slobodan Bokšić
Žana Šimunović i Mario Glibić
Lejla Gosto i Marin Bevanda

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Blagica Šimović, Ivica Bondarenko, Tadija Babić, Zaha Mehić, Ivan Šego, Mara Marić, Ivanka Kuzmanović, Izet Memić, Zehra Handžar, Blago Bošnjak, Šimun Bešlić, Iva Brzica, Milenka Misita, Ruža Kordić, Ilka Jurković, Nada Stošljević, Bega Salčin, Nikola Vranjkić.

Gradsko područje Jugoistok
UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Nije bilo upisa.

VJENČANI
Salčin Adnan i Kebo Sanela

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Plosko Enver, Pelo Osman.

Natrag