Iz matičnih knjiga

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Nije bilo upisa.

VJENČANI
Balić Ahmed i Delagić Aldijana

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Demirović Omer, Lečić Fimija.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Majke rođenih muških beba
Džidić Ana Marija
Memidžan Armina
Jazvin Lejla
Bulić Mirsada
Nezirić Ajla
Obradović Adela
Omanović Sanela
Džino Nermina

Majke rođenih ženskih beba
Jakirović Ćamila
Kurtović Alema
Mušić Elvira
Zuhrić Sanela
Šemić Adisa
Kolić Ismihana

VJENČANI
Jelovac Azer i Dumpor Aida

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Ambrić Iva, Mrnđić Ćamil, Gatačkić Razija, Pinjić Munira, Zalihić Džehva, Gološ Ćamila, Džubur Đula.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Majke rođenih ženskih beba
1. Ilena Drljo,   Mostar
2. Marija Perko,   Posušje
3. Ivana Martić,   Posušje
4. Marija Bošnjak,   Mostar
5. Marija Rašić,   Mostar
6. Magdalena Vrankić,   Čapljina
7. Sanja Grizelj,   Mostar
8. Irena Zovko,   Mostar
9. Katarina Senjak,   Posušje
10. Nataša Ivanišević Vejzović,   Mostar
11. Violeta Goluža,   Stolac
12. Martina Milas,   Mostar
13. Selma Hodžić,   Livno
14. Ružica Bakula,   Posušje
15. Biljana Grubišić,   Posušje

Majke rođenih muških beba
1. Danijela Vučić,   Ljubuški
2. Martina Ćavar,   Široki Brijeg
3. Ivana Soldo,   Čitluk
4. Davorka Eljuga,   Široki Brijg
5. Mirjana Drežnjak-Naletilić.   Mostar
6. Sanda Krešić Duspora
7. Tina Marić,   Grude
8. Žana Mikulić,   Široki Brijeg
9. Dunja Medić,   Mostar
10. Danijela Perić,   Mostar
11. Milenka Pandža,   Mostar
12. Dragana Mihić,   Mostar
13. Mira Šaravanja,   Mostar
14. Svjetlana Jozić,   Mostar
15. Zlata Herceg,   Ljubuški
16. Ana Marušić,   Široki Brijeg
17. Maja Naletilić (sin i kći),   Široki Brijeg
18. Magdalena Vukoja,   Široki Brijeg
19. Iva Senjak,   Posušje
20. Andrijana Penava,   Posušje
21. Sivija Ćavar,   Mostar
22. Tea Crnjac,   Široki Brijeg
23. Maja Mikulić,   Mostar

VJENČANI
Marijana Dragićević i Gordan Radić
Sanela Malkić i Kristijan Dragoje
Ivana Marijanović i Vladimir Mićković
Anđela Vukoja i Ivan Jurić
Ana Marjanović i Marin Cvitković

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Zorka Avdalović, Ana Bakula, Fahrudin Čoban, Ljubica Čuljak, Ruža Dodig, Ilija Dragić, Tihomir Kapor, Ruža Krezić, Ivan Lebo, Goran Lučić, Mehmed Pašalić, Ivica Pavlović, Marica Pavlović, Zdravko Pažin, Andrija Primorac, Ana Šego, Anica Topić, Anica Zovko, Slavko Martinčić.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Nije bilo upisa.

VJENČANI
Šemić Samir i Arnaut Amela

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Isić Emina

Natrag