Iz matičnih knjiga

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Nije bilo upisa.

VJENČANI
Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Hasan Zolj.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Majke rođenih muških beba
Dragić Vanja
Hadžović Pasionka
Delić Mirsada
Pavlović Fatima
Razić Edina
Bašić Sevdina
Cvitanović Ruža
Lizde Alisa

Majke rođenih ženskih beba
Mešukić Armina
Elezović Nina
Zlomušica Đulsa
Mujan Đenana
Kovačević Sedina
Čevra Aida
Omanović Milada
Mahmutović Sanja
Osmanović Dževada

VJENČANI
Sakoč Edin i Dulić Senada
Čevra Elvis i Duraković Mensura
Topalović Haris i Taslidžan Erzada
Topuz Armin i Munić Larisa
Isić Alen i Balić Sanja
Dželilović Sanjin i Repeša Melisa

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Bašić Izudin, Kadrić Alija, Brkan Mustafa, Maksumić Šerif, Dželilović Emir, Jašarević Hatidža, Jusić Fuad, Brekalo Safet, Zilić Muhamed, Pajić Mirsad.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Majke rođenih ženskih beba
1. Milea Ajduk-Kurtović,  Mostar
2. Marina Lončar,   Mostar
3. Danijela Pralas,   Posušje
4. Tanja Zelenika,   Čitluk
5. Mirna Zelenika,   Mostar
6. Nikolina Bulić,   Čitluk
7. Davorka Topić–Stipić,   Sarajevo
8. Danijela Fofić,   Prozor
9. Gorana Bošnjak,   Mostar
10. Angela Čović,   Čitluk
11. Kristina Marić,   Mostar
12. Arijana Šutalo,   Stolac
13. Tanja Stojanović,   Mostar
14. Kristina Matuško-Bošnjak,   Ljubuški
15. Ljilja Arapović,   Mostar
16. Julijana Šarac,   Mostar

Majke rođenih muških beba
1. Katarina Buntić,   Mostar
2. Maria Mandić,   Čitluk
3. Julija Rogić,   Mostar
4. Nada Gašpar,   Posušje
5. Sanja Leko,   Grude
6. Sanja Vego,   Čitluk
7. Josipa Volarić,   Čitluk
8. Danijela Topić,   Široki Brijeg
9. Željka Protrka,   Posušje
10. Slavica Ćosić,   Mostar
11. Selma Kolobarić,   Mostar
12. Iva Jukić,   Posušje
13. Nataša Ćerkić,   Mostar
14. Anita Ratkić,   Široki Brijeg
15. Cecilija Bojčić,   Mostar
16. Ivana Topić Cigić,   Široki Brijeg
17. Katarina Protrka,   Posušje
18. Antonela Barišić,   Ljubuški
19. Antonija Penava,   Posušje
20. Renata Vasilj,   Mostar
21. Jagoda Ševo,   Ljubuški

VJENČANI
Tea Beno i Oliver Šetka
Andrijana Zlomislić i Božo Puljić
Ivana Sivrić i Alžan Soldić
Sandra Šimović i Jure Kukić

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Janko Barbarić, Petar Bokšić, Ante Boras, Drago Cvitanović, Radojka Džidić, Marta Ivić, Josip Kotromanović, Mirko Kovačić, Ruža Kozina, Janja Kravić, Miljenko Kukić, Franjo Lovrić, Ante Marijanović, Matija Marijanović, Slavko Marinčić, Stipe Markotić, Ilija Matić, Albina Miloš, Stana Prskalo, Dragica Rozić, Branko Šimić, Slavko Vladić, Anka Tumbas.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Nije bilo upisa.

VJENČANI
Kajan Muhamed i Hodžić Amira

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Omer Ćoro.

Natrag