Novi Zakon o matičnim knjigama

U svibnju ove godine donesen je novi Zakon o matičnim knjigama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj:37/2012).

Tim zakonom uređene su nadležnosti za vođenje matičnih knjiga, vrsta i sadržaj matičnih knjiga, matični registar, upis podataka u matične knjige, upis činjenica u matične knjige, izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga, uvid u matične knjige i korištenje podataka iz matičnih knjiga, obnavljanje matičnih knjiga, upravni nadzor, rješavanje žalbi i prekršajna odgovornost i druga pitanja koja se odnose na matične knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izvješća rođenih, umrlih i vjenčanih u Područnim uredima (Matičnim uredima) Grada Mostara, u skladu s člankom 68. i 69. koji se odnose na korištenje podataka iz matičnih knjiga i Registra i zaštitu podataka iz matičnih knjiga, ubuduće se neće dostavljati jer su svi korisnici podataka iz Registra dužni osigurati zaštitu podataka, što se vrši po Zakonu o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“broj:49/06).

S poštovanjem,

Šef Službe

__________

Azra Batlak

Natrag