• Grad Mostar
  • Javne nabavke
  • Odluka o poništenju-nabavka opreme i MTS za potrebe subjekata zaštite i spašavanja za Lot-2 oprema i MTS za službe spašavanja na vodi i pod vodom

Odluka o poništenju-nabavka opreme i MTS za potrebe subjekata zaštite i spašavanja za Lot-2 oprema i MTS za službe spašavanja na vodi i pod vodom

Natrag