Otvoreni poziv za dostavljanje prijedloga projekata

Poziva formalne i neformalne grupe mladih koje djeluju na području Grada Mostara da podnesu svoje aplikacije za lokalne inicijative mladih, koje će doprinijeti:

Детаљније...

Јавни позив-такси

На основу члана 43. Статута Града Мостара („Градски службени гласник Града Мостара“, број 4/04 и „Службени гласник Града Мостара“, број 8/09 и 15/10), сукладно члану 11. Одлуке о организацији такси пријевоза на подручју Града Мостара за 2018. годину („Службени Гласник Града Мостара“ ,бр: 6/13…), Плану размјештаја аутотакси возила на подручју Града Мостара, те висина накнаде за аутотакси возило за стајалишно мјесто у 2018. години, Градоначелник Града Мостара упућује:

Детаљније...

Ј А В Н И О Г Л А С

Темељем чланка 70. ставак 2. Закона о организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 35/05), чланка 20 и 23. Закона о намјештеницима у органима државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број:49/05) сукладно одредбама Правилника о унутарњој организацији Градске управе Града Мостара („Службени гласник Града Мостара“ број: 5/16) Градоначелник Града Мостара објављује:

Детаљније...

ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу стипендија Града Мостара

На основу члана 43. Статута Града Мостара (Градски службени гласник Града Мостара број 4/04, Службени гласник Града Мостара број 8/09 и 15/10) и члана 4. Одлуке о начину и критеријима за стипендирање студената (Службени гласник Града Мостара број 10/11), Градоначелник Града Мостара расписује

Детаљније...

Јавни позив

Сукладно чланку 59. Закона о грађењу („Службене новине Херцеговачко-неретванске Жупаније//Кантона“ број:4/13), позивом на овлаштење из чланка 43. Статута Града Мостара („Градски службени гласник Града Мостара“ број:4/04 и „Службени гласник града Мостара” број: 8/09 и 15/10), Градоначелник Града Мостара објављује:

Јавни позив

стручним особама за пријаву учешћа

за повремени рад

у повјеренствима/комисијама за технички преглед грађевина

 

Детаљније...

Јавни позив-Родоч

Позивамо власнике или кориснике станова/пословних простора/гаража (етажне јединице), на подручју катастарске опћине Родоч, у зградама колективног становања изграђеним прије 1992. године који су приватно власништво над тим етажним јединицама стекли купњом, као и остале власнике етажних јединица који...

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор најљепше уређеног дворишта (окућнице, баште), школског дворишта, балкона и терасе стамбених објаката и најуређенијег градског простора

Детаљније...

ИНТЕРНИ ОГЛАС-за пријем намјештеника у радни однос на неодређено вријеме у Граду Мостару

На основу члана 70. ставак 2. Закона о организацији управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ , број: 35/05), члана 20. и 21. Закона о намјештеницима у органима државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број:49/05) сукладно одредбама Правилника о унутрашњој организацији Градске управе Града Мостара („Службени гласник Града Мостара“, број: 5/16), Градоначелник о б ј а в љ у ј е

Детаљније...