JAVNI POZIV

U skladu s Pravilnikom o načinu i postupku dodjele u najam stambenih jedinica u Mostaru stavljenih u funkciju u okviru projekta „Stambena rješenja za ugrožene stanovnike kolektivnih centara i alternativnih smještaja“, Odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku dodjele u najam stambenih jedinica u Mostaru stavljenih u funkciju u okviru projekta „Stambena rješenja za ugrožene stanovnike

Детаљније...

JAVNI OGLAS

Objavljuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora (u daljem tekstu: upravnih odbora) javnih ustanova čiji osnivač je Grad Mostara kako slijedi:

Детаљније...

ЈАВНИ ОГЛАС

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ”, број 34/03), члана 21. Закона о позоришној дјелатности („Службене новине Херцеговачко-неретванског кантона“ 6/05) и члана 6. Одлуке о критеријима и поступку за именовање

Детаљније...

ЈАВНИ КОНКУРС

На основу члана 43. Статута Града Мостара (Градски службени гласник Града Мостара број 4/04, Службени гласник Граад Мостара број 8/09 и 15/10) и члана 4. Одлуке о начину и критеријима за стипендирање студената (Службени гласник Града Мостара број 10/11), Градоначелник Града Мостара расписује

Детаљније...

ЈАВНИ КОНКУРС

Темељем члана 43. Статута Града Мостара („Градски службени гласник Града Мостара“ број: 4/04, 8/09 и 15/10) сукладно одредбама Правилника о критеријима, поступку избора и пријема волонтера VII. ступња стручне спреме у Граду Мостару, број: 02-36-14136/13 од 19.07.2013. године, Градоначелник Града Мостара објављује:

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 26. Закона о Попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године („Службени гласник БиХ“, бр. 10/12 и 18/13), Пописна комисија Града Мостара објављује Jавни позив. Овим јавним позивом Пописна комисија Града Мостара позива све заинтересоване кандидате да се пријаве за обављање послова опћинских инструктора и пописивача у провођењу

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

Град Мостар-градоначелник у поступку пописа становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини , који ће се провести у периоду од 01.- 15. 10.2013 године,а у складу са чланком 26.Закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013 године („Службени гласник БиХ“, број:10/12, и 18/13),објављује

Детаљније...

Saopštenje-poziv

Odjel za financije i nekretnine, Služba za nekretnine Grada Mostara, temeljem članka 25. Zakona o izvlaštenju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99) i članka 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99) u postupku izvlaštenja/eksproprijacije nekretnina u katastarskoj općini Rodoč,

Детаљније...

JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 34/03) i člana 6. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanja upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Mostar, te njihovim pravima, obavezama i odgovornosti („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 5/05), gradonačelnik Grada Mostara objavljuje

Детаљније...

ИСПРАВКА ОБАВИЈЕСТИ 413-2-3-1-46/13

Број обавијести која се исправља 413-2-3-1-46/13 Датум објаве обавијести 1.4.2013. Одјељак И: УГОВОРНО ТИЈЕЛО I. 1. Подаци о уговорном ТИЈЕЛУ Назив Контакт особа Град Мостар - ПИУ Виховићи Мостар-ИИ фаза Жељана Вучић д.и.г. Адреса Поштански број Адема Бућа 19 88000 Мостар Опћина/Град Идентификацијски број/Јединствени идентификацијски број

Детаљније...