Јавни позив избјеглицама из БиХ, расељеним особама у БиХ и повратницима за подношење захтјева за реконструкцију индивидуалних стамбених јединица у циљу повратка на подручје Града Мостара (''ЗП10'')

Темељем чланка 13. и 24. Закона о избјеглицама из БиХ и расељеним особама у БиХ (''Службени гласник БиХ'', број: 23/99, 21/03 и 33/03), чланка 16. Упута о начину и процедурама одабира корисника пројеката повратка и реконструкције стамбених јединица , (''Службени гласник БиХ'', број: 48/06), Одлуке о распоређивању средстава за реконструкцију индивидуалних стамбених јединица избјеглица, расељених особа и повратника по подручјима повратка у 2010.години (''ЗП10'') Повјеренства за избјеглице и расељене особе БиХ, и Меморандума о разумијевању број: 02-05-6762/10 од 09.06.2010.године, Град Мостар

Детаљније...

Натјечај за именовање Јавног правобранитеља Града Мостара и Замјеника јавног правобранитеља Града Мостара

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације БиХ ("Службене новине Федерације БиХ" број 34/03), члана 29. Закона о јавном правобранилаштву ХНК („Службене новине ХНК“ број 8/99, 3/04, 11/08), у складу с Одлуком о објављивању конкурса за именовање Јавног правобраниоца и Замјеника јавног правобраниоца Града Мостара број:02-36-7123/10 од 16.06.2010године, Градоначелник Града Мостара објављује

Детаљније...