Ј А В Н И П О З И В

Темељем одредби Одлуке о привременом кориштењу јавних површина („Службени гласник Града Мостара“ број: 5/11 и 2/12) Град Мостар упућује свим заинтересираним физичким и правним особама да до 1.3.2013 године (петак) поднесу захтјев за привремено кориштење јавне површине за постављање столова и отворених тераса, постављање покретних радњи и тезги, те расхладних уређаја за 2013 годину.

Предметни Захтјев се може поднијети у просторијама Града Мостара, ул. Адема Бућа бр.19, Мостар или путем поште.

Све физичке и правне особе које су у 2012 години привремено користиле јавне површине темељем одобрења изданога од стране Одјела за урбанизам и грађење подносе Граду Мостару предметни захтјев и доказ (потврде издане од стране Одјела за финанције и некретнине) да су у потпуности измирили све обвезе према Граду Мостару у посљедње три (3) године.

Физичке и правне особе које нису привремено користиле јавну површину у 2012 години подносе Граду Мостару уз предметни захтјев копију катастарског плана са уцртаном јавном површином која се намјерава заузети, копију акта о регистрацији фирме односно посљедње издано одобрење за рад, копију посљедњег рјешења којим је одобрено заузимање јавне површине на истом мјесту и доказ (потврде издане од стране Одјела за финанције и некретнине Града Мостара) да су у потпуности измирили све обвезе према Граду Мостару у посљедње три (3) године.

У складу са чланom 3. став 4. Одлуке о привременом кориштењу јавних површина, јавне површине могу се почети користити само на темељу правоснажног одобрења изданога од стране Одјела за урбанизам и грађење.

Накнада за кориштење јавних површина за горе наведене намјене плаћа се унапријед, а рјешење ће се уручити странци након доставе доказа о уплати утврђенога износа.

Градска управа Града Мостара

 

 

Иди назад