Јавни позив-грантови за пројекте младих

На основу члана 43. Статута Града Мостара («Градски службени гласник Града Мостара», број: 4/2004 и «Службени гласник Града Мостара», број: 8/2009 и 15/2010), члана 13. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији БиХ («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине», број: 49/2006 и 51/2009), члана 14. Закона о младима

Иди назад