Јавни позив Комисије за планирање потреба развоја заједнице

Обавјештавамо јавност да је Град Мостар, путем Комисије за планирање потреба развоја заједнице, расписао јавни позив за грађане, удружења, невладине организације, интересне групе и све друге актере цивилног друштва да се укључе у процес планирања и развоја Града путем кандидирања приједлога развојних и инфраструктурних пројеката од значаја за Град Мостар.
Јавни позив са свим потребним информацијама и апликацијским обрасцем за подношење приједлога пројеката објављени су на wеб страници Града Мостара www.мостар.ба.
Препоруча се да минимална вриједност предложене идеје-пројекта[нбсп] износи 70 000 КМ. Уколико предложени Пројекти буду оцјењени као пројекти од посебног интереса за развој заједнице односно града, могуће је да буду кандидирани за суфинанцирање трошкова пројекта у висини од 50% од страних донатора.
Јавни позив остаје отворен од 19.7.2010.г. до 20.08.2010. године, након чега ће Комисија за планирање потреба развоја заједнице извршити оцјењивање предложених пројеката и одабрати пројекте који ће бити реализирани као капитални пројекти Града Мостара.

Иди назад