Јавни позив-такси

На основу члана 43. Статута Града Мостара („Градски службени гласник Града Мостара“, број 4/04 и „Службени гласник Града Мостара“, број 8/09 и 15/10), сукладно члану 11. Одлуке о организацији такси пријевоза на подручју Града Мостара за 2018. годину („Службени Гласник Града Мостара“ ,бр: 6/13…), Плану размјештаја аутотакси возила на подручју Града Мостара, те висина накнаде за аутотакси возило за стајалишно мјесто у 2018. години, Градоначелник Града Мостара упућује:

Иди назад