• Град Мостар
  • Натјечаји
  • Јавни позив за прикупљање захтјева за распоред такси возила на такси стајалиштима на подручју Града Мостара за 2019.

Јавни позив за прикупљање захтјева за распоред такси возила на такси стајалиштима на подручју Града Мостара за 2019.

На темељу чланка 43. Статута Града Мостара („Градски службени гласник Града Мостара“, број 4/04 и „Службени гласник Града Мостара“, број 8/09 и 15/10), сукладно чланку 11. Одлуке о организацији такси пријевоза на подручју Града Мостара за 2019. Годину, Плану размјештаја аутотакси возила на подручју Града Мостара, те висина накнаде за аутотакси возило за стајалишно мјесто у 2019. години, Градоначелник Града Мостара упућује: Јавни позив за прикупљање захтјева за распоред такси возила на такси стајалиштима на подручју Града Мостара за 2019. годину

Иди назад