Јавни позив заинтересираним за привремено кориштење јавне површине

На темељу одредби Одлуке о привременом кориштењу јавних површина („Службени гласник Града Мостара“ број: 5/11) Град Мостар упућује

Ј А В Н И  П О З И В

свим заинтересираним физичким и правним особама да поднесу захтјев за привремено кориштење јавне површине за постављање столова и отворених башта, постављање покретних радњи и тезги, те расхладних уређаја за 2012.г. до 19.03.2012.г. (понедјељак).

Предметни Захтјев се може поднијети у просторијама Града Мостара, ул. Адема Бућа бр.19., Мостар или путем поште. Уз захтјев, потребно је приложити доказ (уплатнице, потврде издане од стране надлежног Одјела) да су Граду Мостару у потпуности измирене све обвезе из претходне 3 (три) године по истом основу.

Одобрење за привремено кориштење јавних површина издати ће се за временско раздобље од 01.4.2012.г. до 30.9.2012.г..

У складу с чланком 24. Одлуке о привременом кориштењу јавних површина, накнада за кориштење јавних површина за горе наведене намјене плаћа се унапријед.

Сви захтјеви који се поднесу након истека назначеног рока неће бити узети у разматрање.

 

Град Мостар

Иди назад