ИСПРАВКА ОБАВИЈЕСТИ 413-2-3-1-46/13

 

Број обавијести која се исправља                                                                          

413-2-3-1-46/13

Датум објаве  обавијести

1.4.2013.

 

 

Одјељак И: УГОВОРНО ТИЈЕЛО

I. 1. Подаци о уговорном ТИЈЕЛУ

Назив

Контакт особа

Град Мостар - ПИУ Виховићи Мостар-ИИ фаза

Жељана Вучић д.и.г.

Адреса

Поштански број

Адема Бућа 19

88000 Мостар

Опћина/Град

Идентификацијски број/Јединствени идентификацијски број

Град Мостар

4227396110007

Телефон

Факс

00 387 36 325117

00 387 36 325117

Електронска пошта (е-маил)

Интернет адреса (Wеб)

пројектвиховици@мостар.ба

www.mostar.ba

 

I. 2. Исправља се сљедеће

 

Одјељак IV. 3.а. мијења се и гласи: Може се осигурати до 14.5.2013.

Одјељак IV. 4. мијења се и гласи: Датум: 22.5.2013, вријеме: 11:00.

 

Иди назад