ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА

Град Мостар, Одјел за привреду/господарство, комуналне и инспекцијске послове, Служба за привреду/господарство покреће позив за изражавање интереса са циљем одабира стучњака из области туризма у склопу ЕУ пројекта „Управљање одрживим туризмом заснованом на заједничком културном насљеђу Јадрана“ – ХЕРА одобреног у оквиру ИПА Програма јадранске прекограничне сарадње на првом позиву за стратешке пројекте.

Циљ овог пројекта јесте развој заједничке прекограничне платформе унутар јадранског подручја за управљање и промоцију одрживог туризма на темељу заједничког културног насљеђа. Ангажман стручњака из области туризма би трајао кроз временски период трајања пројекта, одн. до марта/ожујка 2016.године.

Потенцијални стручњак из области туризма треба да испуни слиједеће критерије:

ВСС – факултет пословног менаџмента или економског факултета;

најмање 3 године радног искуства у сектору који се бави туризмом или сектору туризма,

познавање тренутне ситуације у сектору туризма у Херцеговачко-неретванском кантону/жупанији,

добро познавање енглеског језика, односно способност писмене и усмене комуникације на енглеском језику.

Ако сте заинтересирани да учествујете у процесу одабира наведеног стручњака, молимо Вас да нам свој интерес за учешћем потврдите писмом интереса и биографијом на енглеском језику најкасније до 21.08.2015. године до 12:00 х на е-маил бсц@мостар.ба. Кандидатима који испуњавају задане условебиће послани Захтјев за понуду и Радни задатак.

Иди назад