ОБАВИЈЕСТ О НАБАВИ БРОЈ 413-2-3-1-46/13

  Одјељак I: УГОВОРНО ТИЈЕЛО

  I.1. Подаци о уговорном тијелу

 Назив

Контакт особа

ГРАД МОСТАР     

Жељана Вучић

 Адреса

Поштански број

АДЕМА БУЋА 19

88000

 Опћина/Град

Идентификацијски број/Јединствени идентификацијски број

Мостар

4227396110007

 Телефон

Факс

036500600

036580032

 Електронска пошта (е-маил)

Интернет адреса (wеб)

 

www.mostar.ba

 

I.2. Адреса за додатне информације

Као у Анексу А

 

I.3. Адреса за преузимање тендерске документације

Као под I.1

 

I.4. Адреса за доставу понуда/захтјева за судјеловање

Као под I.1

 

     I.5. Врста уговорног тијела, разина и главна дјелатност

I.5.а. Врста уговорног тијела

Тијело управе

     I.5.б. Разина којој припада уговорно тијело

Град

Мостар

 

I.5.ц. Дјелатност уговорног тијела

Јавна управа

 

I.6. Заједничка набава

Не

 

 

 

   Одјељак II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

   II.1. Врста уговора

Радови

Демолирање и рушење зграда; пребацивање земље

 

II.2. Подјела на лотове

Не

 

II.3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум?

Не

 

 II.4. Опис
  II.4.а. Назив предмета уговора

Реконструкциија рударског комплекса Виховићи - Мостар -II фаза

 

  II.4.б. Кратак опис предмета уговора

Извођење радова на еколошкој санацији рударског комплекса Виховићи због потенцијалног самозапаљења угљена,стабилизација и припрема терена за кориштење.

 

  II.5. Укупна количина уговора или обим уговора

Према спецификацији у ТД

 

II.5.а. Процијењена укупна вриједност без ПДВ-а

2.900.000,00


  II.6. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

Мостар

 

II.8. Трајање уговора или рок извршења

12 мјесеци

 

 

Одјељак III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 
  III.1. Да ли се захтјева гаранција за понуду?

Да

(Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији) 


  III.2. Да ли се захтјева гаранција извршење уговора?

Да

(Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)

 

  III.3. Битни увјети финансирања и плаћања или упућивање на одговарајуће прописе

Не планира се аванс

 

  III.4. Ограничења за судјеловање

(Обавезни увјети за судјеловање из члана 23. Закона о јавним набавама БиХ, а докази дефинирани детаљно у тендерској документацији).


  III.5. Способност за обављање професионалне дјелатности

Регистрација у релевантним професионалним или другим релевантним регистрима земље у којој су регистрирани а везано за предмет ове јавне набавке

 

 III.6. Економска и финансијска способност

Дефинирано у тендерској документацији

 

 III.7. Техничка или професионална способност

Дефинирано у тендерској документацији

 

 

  Одјељак IV: ПОСТУПАК

IV.1. Врста поступка

Ограничени поступак

 

IV.2. Критериј за додјелу уговора

Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде

 

  IV.3. Увјети за доставу/преузимање тендерске документације

  IV.3.а. Датум

Може се осигурати до

22.4.2013.

 

IV.3.б. Новчана накнада

Да

 

IV.3.б-1. Износ новчане накнаде

100,00КМ

 

IV.4. Рок за пријем понуда/захтјева за судјеловање

Датум

30.4.2013.

Вријеме

11:00

 

  

    Одјељак V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

- новчана накнада за откуп тендерске документације уплаћује се код:

Раиффеисен Банк д.д. БиХ филијала Мостар

Број трансакцијског рачуна: 1610200009955984

врста прихода: 722632

опћина: 180

 

сврха дознаке: Јавно надметање – Реконструкција рударског комплекса Виховићи – Мостар- II фаза - доказ о уплати накнаде за откуп тендерске документације доставити уз захтјев за преузимањем тендерске документације;

 

 

 

 

 

 

Иди назад