J a v n i n a t j e č a j

Temeljem članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj:4/04 i „Službeni glasnik Grada Mostara“, broj: 8/09 i 15/10) sukladno Odluci o prijemu vježbenika sa završenom visokom stručnom spremom u gradsku upravu Grada Mostara, broj: 02-36-10324/18 od 20.07.2018. godine, Gradonačelnik raspisuje: J a v n i  n a t j e č a j za prijem vježbenika u Gradu Mostaru

 

Pročitaj više...

Javni poziv-grantovi za projekte mladih

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara («Gradski službeni glasnik Grada Mostara», broj: 4/2004 i «Službeni glasnik Grada Mostara», broj: 8/2009 i 15/2010), članka 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 49/2006 i 51/2009), člana 14. Zakona o mladima

Pročitaj više...

Javni oglas

Objavljuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i članova upravnih vijeća javnih ustanova čiji je osnivač Grad Mostara kako slijedi:

Pročitaj više...

Veleposlanstvo Indije u Budimpešti (Mađarska), poziva zainteresirane kandidate iz BiH

Veleposlanstvo Indije u Budimpešti (Mađarska), poziva zainteresirane kandidate iz BiH da se prijave na tečajeve u rasponu od poljoprivrede, hrane i gnojiva do jačanja žena koji se mogu pogledati na

Pročitaj više...

Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja EE i OIE

Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH u suradnji s Gradom Mostarom kao partnerom a u okviru provedbe projekta Interreg CBC ''IRENE - Interregional Renewable & ENErgy efficiency network'' nastavlja s ažuriranjem Mreže projekata iz područja energijske efikasnosti/učinkovitosti i obnovljivih izvora energije (EE-RES-NET).

Pročitaj više...

Javni poziv za izbor najljepše uređenog dvorišta

Grad Mostar objavio javni poziv za izbor najljepše uređenog dvorišta

Pročitaj više...

Otvoreni poziv za dostavljanje prijedloga projekata

Poziva formalne i neformalne grupe mladih koje djeluju na području Grada Mostara da podnesu svoje aplikacije za lokalne inicijative mladih, koje će doprinijeti:

Pročitaj više...

Javni poziv-taxi

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 4/04 i „Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 8/09 i 15/10), sukladno članku 11. Odluke o organizaciji taksi prijevoza na području Grada Mostara za 2018. godinu („Službeni Glasnik Grada Mostara“ ,br: 6/13…), Planu razmještaja autotaksi vozila na području Grada Mostara, te visina naknade za autotaksi vozilo za stajališno mjesto u 2018. godini, Gradonačelnik Grada Mostara upućuje:

Pročitaj više...

J A V N I O G L A S

Temeljem članka 70. stavak 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), članka 20 i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 5/16) Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje:

Pročitaj više...