ISPRAVKA OBAVIJESTI 413-2-3-1-46/13

 

Broj obavijesti koja se ispravlja                                                                          

413-2-3-1-46/13

Datum objave  obavijesti

1.4.2013.

 

 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO

I 1. Podaci o ugovornom TIJELU

Naziv

Kontakt osoba

Grad Mostar - PIU Vihovići Mostar-II faza

Željana Vučić d.i.g.

Adresa

Poštanski broj

Adema Buća 19

88000 Mostar

Općina/Grad

Identifikacijski broj/Jedinstveni identifikacijski broj

Grad Mostar

4227396110007

Telefon

Faks

00 387 36 325117

00 387 36 325117

Elektronska pošta (e-mail)

Internet adresa (Web)

projektvihovici@mostar.ba

www.mostar.ba

 

I 2. Ispravlja se sljedeće

 

Odjeljak IV 3.a. mijenja se i glasi: Može se osigurati do 14.5.2013.

Odjeljak IV 4. mijenja se i glasi: Datum: 22.5.2013, vrijeme: 11:00.

 

 

 

Natrag