JAVNI POZIV

Na temelju članka 26. Zakona o Popisu pučanstva, kućanstva i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, br. 10/12 i 18/13), Popisno  povjerenstvo  Grada Mostara  objavljuje:

 

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPĆINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE

GRADA  MOSTARA

 

Ovim javnim pozivom Popisno povjerenstvo Grada Mostara  poziva sve zainteresirane kandidate da se prijave za obavljanje poslova općinskih instruktora i popisivača u provođenju Popisa pućanstva, kućanstva i stanova 2013. godine na području grada Mostara  .

Zainteresirani  kandidati za općinske instruktore i popisivače su dužni da se osobno prijave u prostorijama Popisnog  povjerenstva na adresi ul. Hrvatskih branitelja bb (zgrada Gradske vijećnice).

Prijave za sudjelovanje u popisu će se zaprimati svakim radnim danom od 11. do 31. srpnja 2013., u vremenu od 10 do 15 sati u prostorijama Popisnog  povjerenstva.

Kandidat se može prijaviti samo za rad u svojstvu općinskog/gradskog instruktora ili popisivača.

 

OPĆINSKI INSTRUKTORI

Obveze u popisu: obuka popisivača; obilazak terena pred Popis i provjera usuglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu; organiziranje i praćenje rada popisivača; pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca; drugi poslovi po nalogu PKLS i državnog/entitetskog instruktora.


Uvjeti  koje kandidat za općinskog instruktora treba da ispunjava:

-     da je državljanin BIH;

-     da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);

-     da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak;

-     da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;

-     da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove općinskog instruktora;

-     da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;

-     da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada

Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. kolovoza 2013. godine u prostorijama Popisnog  povjerenstva, ul. Hrvatskih branitelja bb (zgrada Gradske vijećnice)  i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovine.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obvezni su da u razdoblju od 25. do 30. kolovoza Popisnom povjerenstvu općine podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata) : Osobne karte; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju neuposlenost); Index (za studente); Dokaz da je kandidat bio branitelj, invalid rata, civilna žrtva rata, član obitelji poginulog branitelja.

Kandidati izabrani za općinske instruktore prolaze petodnevnu instruktažu u razboblju od 06. do 10. rujna i nakon odslušane instruktaže (obvezna nazočnost svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu općinskog/gradskog instruktora ili raspoređuju kao rezerva.

 

POPISIVAČI

Zadaci popisivača u popisu: obilazak terena pred Popis, popisivanje ''od vrata do vrata'' i drugi poslovi po nalogu općinskog instruktora i Popisnog povjerenstva. Popisivači moraju u dva tijedna popisati sve jedinice Popisa (stanovnike, kućanstva i stanove). Popisivanje na terenu traje od  1. do 15. listopada 2013. godine (uključuje subote i nedjelje) od jutra do naveče, pa je nužan preduvjet da kandidat za popisivača u tom razdoblju nema poslovnih/školskih obveza, jer se od popisivača očekuje puni dnevni angažman.

Uvjeti koje kandidat popisivača treba da ispunjava:

-     da je državljanin BIH;

-     da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);

-     da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

-     da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje;

-     da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove popisivača;

-     da ima čitak rukopis

-     da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao

-     da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada

Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. kolovoza 2013. godine u prostorijama Popisnog  povjerenstva, ul. Hrvatskih branitelja bb (zgrada Gradske vijećnice) i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obvezni su da u razdoblju od 25. do 28. kolovoza Popisnom povjerenstvu općine podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata) : Osobne karte; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju neuposlenost); Index (za studente); Dokaz da je kandidat bio branitelj, invalid rata, civilna žrtva rata, član  obitelji poginulog branitelja.

Kandidati izabrani za popisivače prolaze petodnevnu instruktažu u razdoblju od 16. do 20. rujna i nakon odslušane instruktaže (obvezna  nazočnost svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu popisivača ili raspoređuju kao rezerva.

NAPOMENA: Svi kandidati koji zadovoljavaju navedene uvjete iz javnog poziva trebaju ponijeti osobnu  kartu i kemijsku olovku radi popunjavanja  Prijave o sudjelovanju u popisu. Kandidat svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u Prijavi. Ukoliko se utvrdi da podaci nisu točni, kandidat neće ući u izbor za općinskog instruktora ili popisivača, odnosno isključuje se iz daljnjih aktivnosti Popisa.

Kandidati koji budu obavljali poslove općinskog instruktora ostvaruju pravo na prosječnu naknadu u iznosu od 610,00 KM, a točan iznos će zavisiti od broja popisivača i broja popunjenih popisnih obrazaca, što će detaljno biti regulirano Procedurama za plaćanje sudionika u Popisu.

Kandidati koji budu obavljali poslove popisivača ostvaruju pravo na naknadu na temelju broja popisnih  obrazaca  i to:  urbano  područje: za  P-1= 1,75 KM i P-2= 1,75 KM i   ruralno  područje:  za P-1=1,95 i P-2=1,95KM.

 

PREDSJEDNIK POPISNOG POVJERENSTVA GRADA MOSTARA

 

                                                                                                             Marija  Soldo

Natrag