Priopćenje-poziv

Odjel za financije i nekretnine, Služba za nekretnine Grada Mostara, temeljem članka 25. Zakona o izvlaštenju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99) i članka 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99) u postupku izvlaštenja/eksproprijacije nekretnina u katastarskoj općini Rodoč, pokrenutom po prijedlogu Grada Mostara, radi izgradnje postrojenja za preradu otpadnih voda-faza I Pročistač (pročistač bez rezervirane površine),  upućuje:

 PRIOPĆENJE

 

Zemljišnoknjižni vlasnici nekretnina predloženih za izvlaštenje/eksproprijaciju označenih kao k.č. 951/1 pašnjak „Luka u Kutnju” u površini od 755 m2, k.č. 951/2 pašnjak „Luka u Kutnju” u površini od 1705 m2, k.č. 951/3 pašnjak „Luka u Kutnju” u površini od 670 m2, k.č. 951/4 pašnjak „Luka” u površini od 3040 m2, k.č. 951/5  pašnjak „Luka” u površini od 6590 m2 i k.č. 951/6  pašnjak „Luka” u površini od 3150 m2, sve up. u z.k. ul. broj: 1768 k.o. Rodoč, Matija (Nikole) Marijanović, Kata (Nikole) Marijanović, Branko (Boška) Cvitanović, Boro (Ivana) Cvitanović, Vlatko (Marka) Cvitanović, Marijan zv.Mile Šunjić, David Šunjić, Mara (Jure) Šunjić, Nikola (Jure) Šunjić, Mile (Jure) Cvitanović,  Božo (Jure) Cvitanović, Ivica (Jure) Cvitanović, Darinka Marijanović udv. Stanka, Tomislav (Stanka) Marijanović,  Mirko (Stanka) Marijanović, Nikola (Franje) Marijanović, Andrija (Franje) Marijanović, Mara Šunjić rođ. Marijanović, Danka Lasta rođ. Marijanović, Anica (Luke) Biokšić rođ. Cvitanović, Iva (Luke) Drmač rođ. Cvitanović, Marica (Luke) Drmač rođ.Cvitanović, Nada (Luke) Vidović rođ. Cvitanović, Zora  (Luke) Miljko rođ. Cvitanović, Vesna (Luke) Margeta rođ.Cvitanović, Stanko (Stojana) Cvitanović, Mara (Đure) Cvitanović rođ. Puljić, udv. Mirka, Krešo (Mirka) Cvitanović, Zdenko (Mirka) Cvitanović, Anica (Stipana) Marijanović, Stipan (Ivana) Cvitanović, Danica Marjanović, Iva (Stojana) Pavković rođ. Cvitanović, Vjekoslav (Jure) Šunjić, Suzana (Augusta) Drmać rođ. Cvitanović,  Snježana (Augustina) Filipović rođ. Cvitanović, Nela (Tomislava) Zadro rođ. Mazal, Tomislav (Tomislava) Mazal i nekretnina  označenih kao k.č. 956/1 pašnjak „Luka” u površini od 1877 m2 i k.č. 956/2 pašnjak „Luka” u površini od 1869 m2 obe up. u z.k. ul. broj: 1270 k.o. Rodoč Ćamila Katica rođ. Omeragić obaviještavaju se da je, po prijedlogu Grada Mostara zastupanog po z.z. Javnom pravobraniteljstvu Grada Mostara, pokrenut postupak izvlaštenja radi izgradnje postrojenja za preradu otpadnih voda-faza I Pročistač (pročistač bez rezervirane površine) uz upozorenje da, prema odredbi članka 48. Zakona o izvlaštenju, nemaju pravo na naknadu troškova ulaganja u zemljište izvršenih nakon pokretanja postupka izvlaštenja.

Pozivaju se zemljišnoknjižni vlasnici nekretnina predloženih za izvlaštenje čije boravište nije poznato organu koji provodi postupak izvlaštenja i nasljednici preminulih vlasnika da, u roku od 15 dana od objave ovog poziva, o svom boravištu obavijeste organ koji provodi postupak izvlaštenja, kako bi im se omogućilo sudjelovanje u postupku radi zaštite vlastitih prava i pravnih interesa. Obavijest se može uputiti pismeno, na adresu: Grad Mostar, Odjel za financije i nekretnine, Služba nekretnine, ul. Adema Buća 19, putem telefona na broj: 036/500-672, ili na mail: radmila.komadina@mostar.ba.

Vlasnici/nasljednici se upozoravaju da se postupak izvlaštenja, prema članku 38. Zakona o izvlaštenju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 70/07 i 36/10) smatra hitnim postupkom i da je prema odredbama Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99) nadležni organ ovlašten imenovati privremenog zastupnika strankama nepoznatog boravišta i provesti postupak bez njihovog sudjelovanja.

Popis vlasnika nekretnina čije boravište nije poznato:

Matija (Nikole) Marijanović, Kata (Nikole) Marijanović, Branko (Boška) Cvitanović, Vlatko (Marka) Cvitanović, Marijan zv.Mile Šunjić, David Šunjić, Mara (Jure) Šunjić, Nikola (Jure) Šunjić, Nikola (Franje) Marijanović, Andrija (Franje) Marijanović, Mara Šunjić rođ. Marijanović, Nada (Luke) Vidović rođ. Cvitanović, Mara (Đure) Cvitanović rođ. Puljić, udv. Mirka, Krešo (Mirka) Cvitanović, Zdenko (Mirka) Cvitanović, Anica (Stipana) Marijanović, Stipan (Ivana) Cvitanović, Iva (Stojana) Pavković rođ. Cvitanović, Vjekoslav (Jure) Šunjić,   Snježana (Augustina) Filipović rođ. Cvitanović, Nela (Tomislava) Zadro rođ. Mazal, Tomislav (Tomislava) Mazal i Ćamila Katica rođ. Omeragić.

 

 

                                                                                          Odjel za financije i  nekretnine                                                                                                                             Izet Šahović, dipl.eec 

                                                                                                     Načelnik Odjela

 

 

Natrag