Одјел за финансије и некретнине

Одјел за финансије и некретнине је надлежан за координирање рада сљедећих служби:

1. Служба за прорачун и финансије,

2. Служба за некретнине.

Служба за прорачун и финансије

Служба за прорачун и финансије је надлежна за:

1. сва финансијска питања,

2. израду и извршење прорачуна,

3. праћење и анализу пословања господарских друштава, установа и управних организација којима је Град оснивач или има власнички удио,

4. градску благајну,

5. књиговодство,

6. трезорско пословање.

Шефица службе је Едита Авдић

 

Служба за некретнине

Служба за некретнине је надлежна за:

1. вођење података о градском земљишту,

2. провођење поступка за додјелу грађевинског земљишта,

3. рјешавање имовинско-правних послова (експропријација, узурпација …),

4. имплементација имовинских и других прописа из области некретнина,

5. евиденција и провођење поступка за издавање пословних простора у власништву Града,

6. прати наплату прихода од имовине Града.

Шефица службе је Стела Скоко Хркаћ

Начелник Одјела

Начелник Одјела је Амер Зубчевић, дипл оецц.

Адреса Одјела

Одјел је смјештен у згради Градске Управе у Церници на адреси

Адема Бућа 19

88000 Мостар

Тел: 036/500-600

Фаx: 036/500-031

PDV broj: 22 73 96 11 000 7

ID broj:  4 22 73 96 11 000 7

Локација

Службе или Одјели ће се приказати у овисности јесте ли их потврдили кликом у квадратић поред њихова назива у менију десно.


Кликом на ознаку Одјела или Службе на карти , приказ ће се увећати (детаљнији приказ).
Повратак на основни приказ карте врши се притискањем симбола повечало са црвеном стрелицом  (лијево на карти)