„Razvoj demokratskog sudjelovanja u Gradu Mostaru“

Prva faza projekta „Razvoj demokratskog sudjelovanja u Gradu Mostaru“ je u tijeku. Cilj ove faze je priprema Skupštine građana koja bi se trebala održati u Mostaru u 7. mjesecu 2021.godine. Građanke i građani Mostara su pozvani da predlože teme o kojima bi se moglo raspravljati na Skupštini građana, te o kojima bi kasnije raspravljale i lokalne vlasti Grada Mostara.

Ukoliko ste iz Mostara, molimo Vas da kliknete na http://ankete.ba/gradiMO da predložite temu koja bi potencijalno mogla biti predmet deliberacije na Skupštini građana. Anketa će biti dostupna do 26. 4. 2021. godine. Više informacija o samom projektu možete pročitati na stranici: https://mostargradimo.ba/ Realizaciju ovog projekta podržava Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u saradnju s Gradom Mostarom.

Projekt „INCLUSIVE PLAY“

Gradonačelnik Grada Mostara dr.sc. Mario Kordić potpisao je Partnerski Ugovor o implementaciji Projekta „INCLUSIVE  PLAY“ u okviru Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.

Ugovor se implementira putem Službe za gospodarstvo, Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara.

Ukupna vrijednost projekta  948.203,15 EUR

Vrijednost projekta za Grad Mostar 314.114,21 EUR odnosno 615.129,86 KM

Planirano vrijeme trajanje projekta ] 1.3.2021. do 31.1.2023.

Sudjelovanje Grada Mostara (15%) 47.117,14 EUR odnosno 92.269,50 KM

Sredstva EU 266.997,07 KM odnosno 522.860,36 KM

Vodeći partner: Grad Zadar Republika Hrvatska

Partnerstvo: Grad Mostar, Centar “Los Rosales” Mostar i Djećiji vrtić “Latica” Zadar

KICK-OFF MEETING OF PROJECT COOPeR

Kick-off meeting of the project COOPeR - Enhancing competitiveness of olive production in the program area through cross border cooperation was organized online on 10th March 2021. It was organized by the Lead partner City of Mostar together with all project partners: Croatian Chamber of Economy, Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation of Split-Dalmatia County, Chamber of Economy of Federation of Bosnia and Herzegovina and Olive Growers Association “Boka” from Boka Kotorska.

The objective of the meeting was to present a general overview of the project including issues such as budget analysis per partner, project outputs, target groups, reporting periods, work packages and time plan. Detailed presentations of each WP and corresponding activities and deliverables were presented. The meeting was also used for completion of the official set up of Steering Committee as the main regulating and decision making body at project level. 

COOPeR project was approved within the Priority Axis 4 - Enhancing competitiveness and developing business environment in the Programme area. The main objective of this project is „to establish a center for olives with a laboratory that will directly contribute to the program goal by strengthening the competitiveness and business environment development in the program area”. 

Project COOPeR is co-financed by ERDF and IPA II funds of the European Union through Interreg IPA CBC Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014-2020. The total value of the project is 884.677,75 EUR, out of which 751.976,07 EUR is co-financed by the EU. The project will be implemented in 24 months.

 

 

„Obrazovanje za održivi razvoj UNESCO baštine“

U Mostaru je 12.3.2021. godine održana završna konferencija za novinare na kojoj su predstavljeni rezultati projekta “Obrazovanje za održivi razvoj UNESCO baštine” koji je implementiran u okviru Zajedničkog regionalnog programa “Dijalog za budućnost“.

Rezultate projekta su predstavili Ivica Sivrić v.d. direktora, ispred Asocijacije za ekonomski razvoj REDAH kao projektnog partnera, te predstavnici suradnika na projektu - Stipe Vrljić, ravnatelj Treće osnovne škole i Darko Knezović, menadžer i koordinator za energijsku efikasnost Grada Mostara.

Projekt „Obrazovanje za održivi razvoj UNESCO baštine“ provela je NVO Eko Centar DELFIN iz Kotora, u partnerstvu sa Asocijacijom za ekonomski razvoj - REDAH iz Mostara i u suradnji sa O.Š. „Veljko Drobnjaković“ iz Risna i O.Š. Treća osnovna škola iz Mostara, lokalnim upravama Opštine Kotor i Grada Mostara i lokalnim javnim emiterima iz Kotora i Mostara. Projekt je implementiran u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Opći cilj projekta je doprinos realizaciji nacionalnih ciljeva u obrazovanju za održivi razvoj, kroz povezivanje mladih i provođenje neformalnog edukativnog programa o održivom razvoju, zaštiti životne sredine, prirodnim i kulturnim resursima i klimatskim promjenama za učenike/ce i nastavnike/ce u dvije obrazovne institucije na području Opštine Kotor i Grada Mostara.

Realizirane aktivnosti, ostvareni ciljevi i postignuti rezultati projektnog plana izravno su povezani sa prioritetnom oblasti programa podrške - Zaštita životne sredine (podizanje nivoa informiranosti i znanja u svim sektorima o održivom razvoju, zaštiti životne sredine, prirodnim resursima, te klimatskim promjenama; učenje o održivom razvoju kroz formalno i neformalno obrazovanje; promoviranje pozitivnih inicijativa i modela ponašanja te jačanje svijesti o posljedicama neodgovornog ponašanja prema životnoj sredini). Osim toga, indirektno, projektni plan je bio povezan i sa prioritetnim oblastima poziva Jačanje kapaciteta mladih, Unaprjeđenje medijske i informacijske pismenosti i medijsko izvještavanje i promoviranje kulturne raznolikosti i interkulturalnog razumijevanja uz adekvatnu zastupljenost i poštovanje spolnih i svih drugih razlika i posebnosti.

NVO Eko Centar DELFIN iz Kotora i Asocijacija za ekonomski razvoj - REDAH iz Mostara će svakako u budućem periodu promovirati postignute ciljeve i ostvarene rezultate u drugim obrazovnim institucijama i nastaviti da rade u ovoj oblasti kako bi doprinijeli postizanju nacionalnih ciljeva u oblasti obrazovanja za održivi razvoj.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: Obrazovanje za održivi razvoj UNESCO baštine

Partneri na projektu: Eko Centar DELFIN (vodeći partner) i Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH

Vrijednost projekta: 32.930,00 EUR (UN grant: 33.175,00 EUR)

Mjesto realizacije: Mostar, BiH i Kotor, Crna Gora

Razdoblje provedbe: 15.08.2020 – 15.03.2021.

https://www.redah.ba/index.php/hr/

Projekti MAKERS i Dijalog za budućnost

The project (MAKERS) aims to improve social cohesion in partners' municipalities and cities, support and strengthen municipal and city public participation mechanisms, support community activism and strengthen young leaders in their communities and beyond, promoting joint action and common goals. The project goal will be achieved by working on several dimensions of social cohesion, the most important of which are: civil participation, trust in people and institutions, acceptance of diversity and solidarity, as well as volunteerism ...

Walk the Global Walk

The project is implemented through Global Citizenship Education (GCE), mobilizing young people as a catalyst for transformational change, localizing the Sustainable Development Goals (SDGs) and producing an innovative educational model, which addresses the complexity of the current global program. A transferable and pioneering model, capable of integrating, a new understanding of global issues related to migration, climate change and gender equality, will be adapted to formal secondary school curricula, as addressed in the 2030 Agenda.