Tajništvo Gradonačelnika

Tajništvo gradonačelnika je organizacijska jedinica koja koordinira sve pripremne i izvršne aktivnosti cjelokupne Gradske uprave i pomaže gradonačelniku.

Tajništvo gradonačelnika pruža podršku gradonačelniku u vođenju, nadziranju rada uprave i osiguranju jedinstva uprave te pravilnom radu iste.

Tajništvom rukovodi Glavni savjetnik Grada. Glavni savjetnik Grada pomaže gradonačelniku i koordinira sve aktivnosti Gradske uprave. On priprema i sudjeluje na sjednicama načelnika odjela koji čine Kolegij gradonačelnika. Gradonačelnik saziva i predsjedava sjednicama Kolegija gradonačelnika, a u slučaju njegove spriječenosti Glavni savjetnik Grada.

Organizacija i rad Kolegija gradonačelnika uređuje se Poslovnikom o radu.

Pored Glavnog savjetnika gradonačelnik može imati još dva savjetnika. Glavni savjetnik i savjetnici su iz tri konstitutivna naroda.

Glavni savjetnik Gradonačelnika je  Radmila Komadina.

Glavni savjetnik Gradonačelnika

Radmila Komadina

Glavni savjetnik Gradonačelnika je Radmila Komadina

Adresa Tajništva

Tajništvo Gradonačelnika smješteno je na adresi:

Hrvatskih branitelja br. 2.

88000 Mostar

Tel: 036/447-446

Fax:036/447-445