Јавна расправа - Прочистач отпадних вода Града Мостара

Федерално министарство околиша и туризма у сурадњи са инвеститором Град Мостар, позива становнике града Мостара, све заинтересиране субјекте и невладине организације да судјелују

ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

о оцјени Студије о процјени утјецаја на околиш у поступку издавања околишне дозволе за
изградњу прочистача отпадних вода, Град Мостар
Јавна расправа ће се одржати у просторијама Хрватског дома херцега Стјепана Косаче у Мостару, ул. Трг хрватских великана, Мостар, дана 19.11.2011. године са почетком у 11 сати.

Дневни ред:

1.Презентација законског основа у поступку издавања околишне дозволе (представник Федералног министарства околиша и туризма).
2. Презентација Студије о процјени утјецаја на околиш (представник консултанта – Свеучилиште у Мостару и инвеститора).
3. Питања, дискусија, одговори и објашњења.
Документација за издавање околишне дозволе доступна је на увид у просторијама Федералног министарства околиша и туризма - Сектор за околишне дозволе, ул. Титова 9А/ИВ Сарајево, као и на wеб страници министарства www.фмоит.гов.ба. линк околишне дозволе/јавне расправе.

Иди назад