ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу стипендија Града Мостара

На основу члана 43. Статута Града Мостара (Градски службени гласник Града Мостара број 4/04, Службени гласник Граад Мостара број 8/09 и 15/10) и члана 4. Одлуке о начину и критеријима за стипендирање студената (Службени гласник Града Мостара број 10/11), Градоначелник Града Мостара расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за додјелу стипендија Града Мостара

 

I

Расписује се Јавни конкурс за додјелу стипендија Града Мостара редовним студентима додипломског и дипломског студија.
Стипендије се додјељују за академску 2017/2018.годину и исплаћивати ће се у десет једнаких мјесечних рата.
Студенти који аплицирају на конкурс за додјелу   стипендија пријављују се за додјелу стипендије из једне од четири групе стипендија:
I група - Стипендије за студенте дефицитарних занимања,
II група - Стипендије по основу резултата у учењу,
III група - Стипендије по основу породичног стандарда и отежаних услова живота и
IV група - Стипендије за успјешне спортисте.
Студент може поднијети апликацију за једну или више група стипендија.
Студент може остварити право на дођелу само једне стипендије.

Иди назад