Дежурне службе у Граду Мостару

У складу са чланом 43. Статута Града Мостара (Градски службени гласник Града Мостара бр.: 4/04) и ( „ Службени гласник Града Мостара број: 8/09 и 15/10), а у свези с Одлуке о начину кориштења годишњег одмора за 2018. број:02-36-6873/18 од 5. 6. 2018., државни службеници и намјештеници Градске управе Града Мостара, изузев припадника Професионалне ватрогасне постројбе Мостар, користит ће први дио колективног годишњег одмора у раздобљу од 23. 7. 2018. (понедjељак) до 17. 8. 2018. године (петак).

У организацијским јединицама Градске управе Града Мостара у којима се у наведеном раздобљу мора осигурати континуирано обављање појединих послова из надлежности организацијских јединица, начелници ођела и шефови служби одредили су запосленике који ће радити у дане колективног годишњег одмора.

У раздобљу од 23. 7. до 17.8. 2018. рад са странкама на шалтерима на локацији Ул. Адема Бућа бр.17. - Центар за услуге грађанима- те на локацијама свих шест подручних уреда одвијат ће се сваким радним даном у уредовном времену од 8, 30 до 13, 00 сати.

Служба за инспекцијске послове Града Мостара у периоду кориштења годишњих одмора, осигурат ће дежурства инспектора из свих области, а контакт телефон је: 036 – 505 - 521.

-Служба за инспекцијске послове - распоред дежурства за вријеме колективног одмора-

 

Иди назад