• Град Мостар
  • Почетна
  • Град Мостар је из свог буџета осигурао помоћ за ублажавање посљедица пандемије коронавируса

Град Мостар је из свог буџета осигурао помоћ за ублажавање посљедица пандемије коронавируса

Граду Мостару обратила су се поједина удружење угоститеља, обртника као и правних и физичких особа с циљем добивања информације хоће ли и на који начин Град Мостар помоћи да се лакше преброде[нбсп] негативне посљедице узроковане пандемијом ЦОВИДА 19. У протеклом раздобљу, а након доношења Одлуке о проглашењу пандемије ЦОВИДА 19, Град Мостар сукладно Одлуци о начину субвенционирања јавних предузећа уплатио господарским друштвима у којима врши овласти по основу државног капитала износ од 944 500 КМ.

ПРЕГЛЕД СРЕДСТАВА ЗА УБЛАЖАВАЊЕ ПОСЉЕДИЦА ИЗАЗВАНЕ КОРОНАВИРУСОМ ( ЦОВИД - 19)

Иди назад