• Град Мостар
  • Почетна
  • Град Мостар приступио изради Акцијског плана енергетски одрживог развитка и климатских промјена Града Мостара (СЕЦАП)

Град Мостар приступио изради Акцијског плана енергетски одрживог развитка и климатских промјена Града Мостара (СЕЦАП)

Град Мостар је аплицирао на Јавни позив Развојног програма Уједињених нација (УНДП) у БиХ крајем 2018. године за одабир јединица локалне самоуправе за припрему акцијског плана енергетски одрживог развитка и климатских промјена (СЕЦАП), у складу са Споразумом градоначелника за климу и енергију.


Апликација је прихваћена и Град Мостар се налази у групи од 37 опћина и/или градова у Босни и Херцеговини у којима ће се током 2019. и 2020. године израђивати споменути акцијски план. Техничку подршку у процесу израде СЕЦАП-а Града Мостара ће пружити конзорциј СЕЕЦО д.о.о. који је одабран од стране УНДП.
Израда СЕЦАП-а ће се имплементирати у оквиру Пројекта “Покретање околишног финанцирања у сврху ниско-карбонског урбаног развоја“ којег имплементира УНДП канцеларија у БиХ.

Осмогодишњи пројект вриједан 122 милиона америчких долара, уз подршку УНДП-а, проводит ће Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Федерално министарство просторног уређења, Фонд за заштиту околиша Федерације БиХ и Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске.

Тим поводом, градоначелник Града Мостара, Лјубо Бешлић са својим сарадницима и представницима одабраног конзорција СЕЕЦО д.о.о. одржао је у уторак први радни састанак. Сврха састанка су иницијални договори око израде Акцијског плана енергетски одрживог развитка и климатских промјена Града Мостара (СЕЦАП) до 2030. године.
Град Мостар је потписник Споразума градоначелника и у досадашњем периоду реализирао је више програма и пројеката који доприносе енергијској ефикасности/учинковитости у оквиру проведбе Акцијског плана енергијски одрживог развитка Града Мостара (СЕАП), који је донесен за период од 2016. до 2020. године.

Споразумом градоначелника успостављен је оквир за дјеловање, који локалним тијелима помаже у остваривању њихових амбиција ублажавања и прилагодбе, а истовремено се у обзир узима разноликост на терену. СЕЦАП се темељи на референтном инвентару емисија и оцјењивањима ризика и изложености који садрже анализу тренутног стања. Ови елементи служе као основа за утврђивање свеобухватног комплета радњи које локална тијела власти планирају извршити како би остварили циљеве за прилагођавање и ублажавање утјецаја климатских промјена. У плану се користе резултати Референтног инвентара емисија са циљем идентификације најзначајнијих подручја у којима је могуће подузети конкретне акције и која дају највише потенцијала за достизање циљане редукције ЦО2 од стране локалних власти. План дефинира конкретне мјере редукције, као и временске оквире и одговорности, који ће дугорочну стратегију претворити у конкретне проведиве активности.

Град Мостар
координатор за пројекте ЕЕ и ОиЕ

http://www.fena.ba/article/1117352/grad-mostar-pristupio-izradi-akcijskog-plana-energetski-odrzivog-razvitka

Иди назад