Интеррег ЦБЦ ИРЕНЕ – Град Мостар

У Вијећници Града Мостара данас је с почетком у 12 сати одржана презентација о резултатима проведбе пројекта Интеррег ЦБЦ ИРЕНЕ. Пројект ИРЕНЕ, чија имплементација траје од 1.7.2019. до 31.12.2019. године, је одобрен у оквиру Позива на доставу пројектних приједлога из Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Босна и Херцеговина – Хрватска – Црна Гора 2014-2020. Укупна вриједност пројекта износи 1.915.820,00 еура од чега пројекат суфинанцира Евуропска Унија у износу од 1.628.447,00 еура. Носитељ пројекта је Агенција за развоје Задарске жупаније ЗАДРА НОВА, док су Задараска жупанија, Град Мостар, РЕДАХ, опћина Тиват и Еко Центар Делфин из Котора партнери у пројекту.
Пројект ИРЕНЕ је донио Херцеговачко неретванском кантону/жупанији низ резултата на пољу заштите и очувања околиша и потицања одрживог кориштења природних ресурса. Главни циљ пројекта је заштита и очување околиша и потицање одрживог кориштења природних ресурса у пограничним подручјима кроз заједнички развој и умрежавање локалних сустава управљања енергијом у прекограничном подручју за потицање енергетске учинковитости и кориштења сустава обновљивих извора енергије у јавном сектору.
Град Мостара је дефинирао енергијску учинковитост и обновљиву енергију као један од приоритета у Стратегији развоја Града Мостара 2016-2026. Акцијски план енергијске одрживог развитка Града Мостара за 2016-2020 годину је главни документ који покрива ЕЕ и обновљиву енергију, те је дефинирао пројектне приједлоге и циљеве за одрживи и енергетски учинковит развој Града и као такав је дио Стратегије развоја Града.
Вриједност пројекта ИРЕНЕ за Град Мостар је 750.000 КМ. Пројектне активности Града Мостара укључују: замјена постојеће неучинковите јавне расвјете с енергијском учинковитом и то на двије најдуже улице у Граду Мостару: БНР/Хрватских бранитеља и Краља Томислава- Промијенили смо 82 ступа и уграђено је 328 нових ЛЕД свјетиљки, очекиване уштеде су више од 50% без уштеда на одржавању, те смо постигли знатно смањење емисије ЦО2. Стари ступови ће се обновити и поновно искористити. У тијеку је набава сустава за праћење потрошње енергената. Извршили смо набавку мјерних уређаја за наш Тим за ЕЕ, те смо направили[нбсп] детаљне енергетске прегледе и енергетске цертификате за седам већих јавних објеката Града Мостара.
„…Настојимо континуирано, кроз заједничке акције и кампање подићи свијест грађана о енергетској учинковитости и кориштењу сустава обновљивих извора енергије у граду. Припремамо израду СЕЦАП- плана за ее и климатске промјене, те планирамо израдити акцијски план како да постанемо Зелени град и Соларни град, користећи ресурсе обновљивих извора енергије с циљем стварања енергијски самоодрживе средине. Наш циљ ће бити постизање стварних промјена у развоју енергетике и укључење грађана у процес енергетске транзиције. Желимо потаћи и омогућити да и грађани суђелују у планирању, одлучивању, изградњи и производњи енергије. Брига за околиш је императив сваке локалне заједнице и појединца, и треба бити дио друштвено одговорног понашања…“ између осталог истакао је градоначелник Града Мостара, Љубо Бешлић.
Све је више на Западу заступљеност да сви потрошачи постају и произвођачи енергије, постоји читав низ добрих примјера гђе су опћине и њихови грађани постали у цијелости енергијски неовисни, стварају се Енергетске заједнице, користи се чиста енергија. Циљ нам је кроз ове побројане планове изградити Модел добре енергије, који ћемо потицати и који се значајно почео користити у земљама ЕУ и развијеним земљама свијета, а што подразумијева развијање модела:
-Грађанска енергија, производња из обновљивих извора енергије којом управљају грађани и локална заједница
-Алтернативно финанцирање, нетрадиционални модел финанцирања који укључују и грађане и локалну заједницу
-Енергетске задруге, удруживање физичких и/или правних лица којима примарна сврха није стјецање добити, већ стварање друштвене користи и брига за заједницу.
-Нискоенергетска насеља , модел који здружује методе просторног планирања са одрживом енергијом и мобилношћу
-Партиципативно управљање, желимо укључити грађане и ширу заједницу у процесу планирања[нбсп] и развоја кроз израду стратешких докумената и/или проведбу пројеката
- Енергетско подузетништво, развој стартупова и друштвених подузећа који се баве рјешавањем енергетских и климатских проблема.
Извори су неограничени, природни ресурси за кориштење ОИЕ су огромни, просјек сунчаних сати је за наше подручје чак и до 2700[нбсп] годишње, геотермална енергија се искориштава у БиХ нити 5%, хидропотенцијал се користи неких 40%, постоји огроман вјетропотенцијал, у Шведској се чак 96% отпада користи за производњу енергије, 53% наше државе је покривено шумом и јасно је да постоји огроман потенцијал за кориштење ОИЕ.
Морамо водити рачуна о томе како и колико трошимо енергије. Требамо мислити и на наше будуће генерације које долазе. Одговорно се односити према околишу и будућности ове планете. Између осталог истакнуто је на данашњем скупу.
На концу су уручени детаљни енергетски прегледи и енергетски цертификати за представнике девет јавних објеката Града Мостара.

https://www.bljesak.info/ulaganja/ulaganja/energetska-ucinkovitost-u-mostaru-nova-led-rasvjeta-i-utopljavanje/293433

 

Иди назад