• Град Мостар
  • Почетна
  • Листа стручних особа за повремени рад у повјеренствима/комисијама за технички преглед грађевина

Листа стручних особа за повремени рад у повјеренствима/комисијама за технички преглед грађевина

У вези с чланом 59. Закона о грађењу („Службене новине Херцеговачко-неретванске жупаније/кантона“, број 4/13), на темељу члана 43. Статута Града Мостара („Градски службени гласник Града Мостара“, број 4/04 и „Службени гласник града Мостара”, број 8/09 и 15/10), Градоначелник Града Мостара доноси:

Иди назад