Одлука о додјели стипендија Града Мостара 2017-2018.

На основу члана 43. Статута Града Мостара (Градски службени гласник Града Мостара број 4/04, Службени гласник Града Мостара 8/09 и 15/10) и члана 7. у вези с чланом 3. Одлуке о начину и критеријима за стипендирање студената (Службени гласник Града Мостара број 10/11), сукладно с Листом приоритета за дођелу стипендија Града Мостара Број: 02-40-13901/17-22 по Јавном конкурсу расписаном дана 03.11. 2017. године, Градоначелник Града Мостара доноси:

Иди назад