Одлука о додјели стипендија Града Мостара

На основу члана 43. Статута Града Мостара (Градски службени гласник Града Мостара број 4/04, Службени гласник Града Мостара 8/09 и 15/10) и члана 7. у вези са чланом 3. Одлуке о начину и критеријима за стипендирање студената (Службени гласник Града Мостара број 10/11), у складу с Листом приоритета за додјелу стипендија Града Мостара Број: 02-40-15007/18-23, по Јавном конкурсу расписаном дана 05.11.2018.године, Градоначелник Града Мостара доноси:Одлуку о додјели стипендија Града Мостара

Иди назад