Одлука о додјели стипендија Града Мостара

На основу члана 43. Статута Града Мостара (Градски службени гласник Града Мостара број 4/04, Службени гласник Града Мостара 8/09 и 15/10) и члана 7. у вези са чланом 3. Одлуке о начину и критеријима за стипендирање студената (Службени гласник Града Мостара број 10/11), у складу са Листом приоритета за додјелу стипендија Града Мостара број 02-40-11347/11-15, по Јавном конкурсу расписаном дана 05.11.2011.године, Градоначелник Града Мостара доноси

ОДЛУКУ
o додјели стипендија  Града Мостара

I

У академској 2011/2012. години додјељује се  20 (двадесет) стипендија студентима  факултета за дефицитарна занимања како слиједи:

Иди назад