Одлука о поступку израде Плана уклањања бесправних објеката

Градоначелник Мостар донио је Одлуку о поступку израде Плана уклањања бесправних објеката на подручју Града Мостара. Том Одлуком шеф Службе за инспекцијске послове и шеф Службе за грађевинске прописе били су задужени за реализацију активности и доношење Плана уклањања бесправних објеката.

Према Плану уклањање бесправних објеката врши се у три фазе. Прва фаза је уклањање бесправних изграђених објеката који су тренутно затворени и у којима се дуже временско раздобље не обавља господарска дјелатност. Друга фаза је уклањање бесправних изграђених објеката у којима се обавља дјелатност, а трећа фаза је уклањање бесправно изграђених објеката који су у поступку легализације, али се не уклапају у постојећу просторно - планску документацију.

Приоритет при провођењу Плана уклањања бесправно изграђених објеката био је да се прво врши уклањање оних објеката који угрожавају промет возила, кретање пјешака, те оних објеката који се налазе на инфраструктурним инсталацијама (вода, струја), а до данас је извршено рушење и уклањање 193 таква објекта. На локацијама гдје су уклоњени бесправно изграђени објекти приступило се највећим дијелом изградњи паркинга и зелених површина.

Напомињемо, како власници бесправно изграђених објеката могу сами приступити њихову уклањању и то о свом трошку, а они који то не учине бит ће им испостављен рачун од стране Градске управе, након што се изврши њихово рушење и уклањање.

Служба за грађевинске прописе

Иди назад