• Град Мостар
  • Почетна
  • Одлука о расподјели средстава гранта намијењених за пројекте младих из Буџета Града Мостара за 2011. годину.

Одлука о расподјели средстава гранта намијењених за пројекте младих из Буџета Града Мостара за 2011. годину.

Босна и Херцеговина
Федерација Босна и Херцеговина
Херцеговачко-неретвански кантон
Град Мостар
Градоначелник

Број: 02-05-10459/11-16
Мостар, 07.12.2011. године

На основу члана 43. Статута Града Мостара («Градски службени гласник Града Мостара» број 4/04, «Службени гласник Града Мостара», број: 8/09 и 15/10), члана 13. Одлуке о критеријима и поступку за расподјелу средстава гранта намијењеног за пројекте младих из Буџета Града Мостара («Службени гласник Града Мостара» број 7/2011), по проведеном Јавном позиву за расподјелу средстава гранта намијењеног за пројекте младих из  Буџета Града Мостара за 2011. годину, на приједлог Комисије за оцјену и избор пројеката за младе, Градоначелник Града Мостара   д о н о с и

О Д Л У К У

Одлука
о расподјели средстава гранта намијењених за пројекте младих из
Буџета Града Мостара за 2011. годину.

I

Средства гранта намијењена за пројекте младих из Буџета Града Мостара за 2011. годину, у укупном износу од 10.000,00 (десетхиљада) КМ, додјељују се изабраним омладинским удружењима и неформалним групама младих (у даљем тексту: изабрани корисници) за сљедеће најуспјешније пројекте:

1.     Удружење родитеља и пријатеља особа с посебним потребама „Сунце“ Мостар

  -  назив пројекта: Хипотерапија

  Износ додијељених средстава..………...........................................…………………...…..........…. 1.500,00 КМ   

  1. 2.       Савез извиђача Града Мостара

  -  назив пројекта: Весела олимпијада и Извиђачки вишебој „Мостарски сусрети 20012“

  Износ додијељених средстава..………...........................................…………………...…..........…. 1.400,00 КМ

3.   Вијеће младих Града Мостара

  -  назив пројекта: Вози, живи здраво и паркирај сигурно

  Износ додијељених средстава..………...........................................…………………...…..........…. 1.400,00 КМ

4.     Културно-спортско друштво Мостарске мажореткиње

      -  назив пројекта: Самостални концерт Мостарске мажореткиње 2011

  Износ додијељених средстава..………...........................................…………………...…..........…. 1.400,00 КМ

5.     Спортско друштво одбојкашки клуб „Студент“ Мостар

        -  назив пројекта: Регионални турнир младих – одбојка

  Износ додијељених средстава..………...........................................…………………...…..........…. 1.000,00 КМ   

6.     Културно-умјетничко друштво „Благај“ Благај, Мостар

  -  назив пројекта: Набавка ношње

  Износ додијељених средстава..………...........................................…………………...…..........…… 800,00 КМ   

7.     Омладинско удружење „Темпо X“, Мостар

  -  назив пројекта: Моје двориште – Моја брига

  Износ додијељених средстава..………...........................................…………………...…..........…. ...700,00 КМ     

8.      Удружење „Нови пут“, Мостар

  -  назив пројекта: Превенција малољетничке деликвенције

  Износ додијељених средстава..………...........................................…………………...…..........…. …500,00 КМ

9.       АИЕСЕЦ ЛЦ Мостар 

  -  назив пројекта: Цхилдрен оф томмороw

  Износ додијељених средстава..………...........................................…………………...…..........…. …400,00 КМ 

10.      Вијеће ученика ЈУ Средње машинско-  саобраћајне школе Мостар

  -  назив пројекта: Читај да би био информисан

  Износ додијељених средстава..………...........................................…………………...…..........…. …300,00 КМ    

11.       Вијеће ученика Средње прометне школе Мостар

  -  назив пројекта: Школски лист „Прометник бр.11“

  Износ додијељених средстава..………...........................................…………………...…..........…. …300,00 КМ  

12.       Вијеће ученика ЈУ Средње економске и угоститељско-туристичке школе Мостар

  -  назив пројекта: Школски лист „Наши кораци“

  Износ додијељених средстава..………...........................................…………………...…..........…. …300,00 КМ      

II

Са изабраним корисницима средстава гранта намијењеног за пројекте младих из Буџета Града Мостара за 2011. годину закључит ће се посебан уговор.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавит ће се у Службеном гласнику Града Мостара, Wеб страници Града, те дневним листовима Дневном листу и Дневном авазу.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
______________________
Љубо Бешлић

Иди назад