Реконструкција дијела Улице краљице Катарине

По налогу и уз надзор Службе за комуналне послове Града Мостара дјелатници ЈП Комунално Мостар данас су асфалтирали дио Улице краљице Катарине .

Финанцијска средства у висини од 25 000 КМ осигурана су у Прорачуну Града Мостара од средстава за текућа одржавања цеста за 2020. годину. Прије асфалтирања поправљен[нбсп] је дио недостајућих рубњака и шахтова, а дјелатници ЈП Водовод Мостар су извршили контролу проходности и прочишћавање шахтова и оборинске канализације.

Служба за комуналне послове

Иди назад