С а о п ш т е н ј е

Оптужбе које су рачун Града Мостара, Градоначелника и ЈП Водовод, на конференцији за новинаре изнијели представници невладине удруге Футура, а тичу се пројекта рада постројења за третман отпадних вода - прочистача, представљају само још једну у низу злонамјерних и ничим утемељених.
Наиме, истина је како[нбсп] се пројект изградње прочистача радио по принципу „кључ у руке“, што значи да Град Мостар није изравно укључен у трансфер финансијских средстава, чиме у потпуности одбацујемо и оповргавамо биле какве малверзације које су смишљено пасиране у јавност.
Наглашавамо чињеницу како је пројект изградње и финансирања прочистача вођен под наџором Свјетске банке (ЊБ) и сам пројект још је у пробној фази, односно ради с једном трећином капацитета, и под одговорношћу је извођача радова грчке твртке Актор. Што врло јасно и конкретно значи да није уопће предан инвеститору - Граду Мостару на управљање.
Оптужба да се грађани Мостара континуирано и годинама трују је неистина и у функцији одређене политике, а што најбоље знају они који ове неистине пласирају и с којима узнемирују јавност и грађане Мостара, као и њихови наручитељи и налогодавци.
То најбоље потврђује неоспорна чињеница да је споменуто постројење почело с пробним радом тек у шестом мјесецу 2018. године и да се муљ почео производити у задњих четири мјесеца те да исти садржи све оне материје које у већој или мањој концентрацији садржи муљ и у другим постројењима у БиХ.
У прилог те чињенице говори и Извјештај кемијске анализе параметара дехидрираног муља са Постројења отпадних вода у Мостару број: 02-24-1-1-160-6/19, а којег је израдио Федерални завода за агропедологију из Сарајева на захтјев ЈП Водовод Мостар.
У том Извјешћу Федералног завода за агропедологију из Сарајева стоји да употреба муља у пољопривредне сврхе није могућа те да се предметни муљ не може користити као кондиционер на пољопривредном земљишту али да се може/треба одлагати на уређеној градској депонији.
Истина је да постоји проблем у одлагању муља зашто што се могућност депонирања на депонији оспорава од стране саме Депоније те је у том правцу заказан састанак 10.6. 2019. с представницима федералног Министарства околиша и туризма, а који су иначе задужени за издавање околишне дозволе и за постројење прочистача и за регионалну депонију.
Такођер, у околишној дозволи коју је издало споменуто министарство из 2018. године стоји експлиците да ће се дехидрирани муљ с постројења прочистача одлагати на наведеној депонији.
Тврдње изнесене на јучерашњој конференцији да се овђе ради инкринимираним радњама, како за трошење новца за изградњу прочистача, броја упосленика, менаџмента, те да упосленици на постројењу нестручни, су злонамјерне, неутемељене и политички мотивиране.
Напомињемо како је трошење новца за пројект изградње прочистача рађено под наџором Свјетске банке која је одобравала и контролирала сваку исплату. На постројењу не ради 50 ђелатника како су јавност обманули из Футуре, већ се ради о дупло мањем броју упослених, тачније 22 и сви су они стручно оспособљени за посао који раде.

Иди назад