СТАР – СТреет АРт

Trajanje projekta: 01/11/2019 – 31/10/2021

Donator: Evropska komisija (Evropa za građane – Mreža gradova)

Aplikant: Općina Arcugnano (Italija)

Napomena: Grad Mostar u saradnji sa  Agencijom lokalne demokratije Mostar   

                     implementira projekt na području grada Mostara 

Partneri u projektu:

 1. 1. Vijeće župe Beato – Lisabon (Portugal);
 2. Odjel za kulturu, mlade i sport Općine Peć (*Kosovo);
 3. Zaklada Street Art muzej – Amsterdam (Nizozemska);
 4. Općina Trebnje (Slovenija);
 5. Općina Pargaujas (Latvija);
 6. Općina Vlora (Albanija);
 7. Općina Mioveni (Rumunjska);
 8. Udruženje Europska agencija za projekte i upravljanje – Prag (Češka Republika);
 9. Općina Bydgoszcz (Poljska);
 10. Grad Mostar (Bosna i Hercegovina);
 11. Kkitev – Kultura u kuli – Oberhausen (Njemačka);
 12. Grad Zaječar (Srbija);
 13. Općina Reggio Emilia (Italija);
 14. ALDA (Francuska)

Opis:

U posljednjim godinama, porast migracijskih tokova učinio je Europu multikulturalnom i multietničkom. Kao posljedica toga, gradovi su promijenili svoju urbanizaciju i profil, predgrađa su povećala generiranje fragmentacije i marginalizacije. Nadalje, krizna situacija proteklih godina (npr. financijska kriza ili izbjeglička kriza) pogoršava ovu urbanu raslojenost između područja, proizvodeći stigmatizaciju i socijalno-prostornu isključenost. Projekt ima namjeru stvoriti mrežu gradova sa zajedničkom strategijom za promicanje socijalne uključenosti i smanjenje marginalizacije rehabilitacijom zanemarenih i napuštenih područja europskih gradova kroz uličnu umjetnost.

Ciljevi: 

 • obnavljanje zanemarenih i napuštenih područja europskih gradova, koristeći se snagom ulične umjetnosti u zajednici kako bi se stvorio lokalni identitet, socijalna uključenost i aktivno građanstvo;
 • izgradnja snažne mreže gradova, posvećenih razmjeni pozitivnih rezultata korištenja ulične umjetnosti kao načina uključivanja zajednica i obnove javnih prostora, stvarajući multiplikativni učinak.

 

Projektne aktivnosti

Četiri međunarodna događanja održat će se u Italiji, Portugalu, Kosovu i Nizozemskoj, s ciljem izgradnje mreže gradova, koji dijele najbolje prakse u korištenju ulične umjetnosti kao alata za povećanje sudjelovanja građana, povezivanje ljudi različitih kultura i regeneraciju depresivnih i napuštenih područja što rezultira smanjenjem marginalizacije.

U međunarodnim događanjima organizirat će se 3 lokalne staze uz sudjelovanje građana i škola u dizajnu murala i s ciljem:

 • provedbe radionica za urbanu regeneraciju, koje dovode do smanjene socijalne isključenosti i marginalizacije,
 • podizanje svijesti o javnim politikama za interakciju u zajednici i promicanje sudjelovanja građana i solidarnosti,
 • razvoja aktivnosti podizanja nivoa osviještenosti javnosti radi sprečavanja diskriminacije i prakse netolerancije.

Na primjer:

 • javne/ulične rasprave, intervjui, ankete,
 • angažman škola i zajednica,
 • radionice zajednice na temelju neformalnog obrazovanja radi boljeg uključivanja građana iz različitih društvenih sredina,
 • kreativne sesije na temelju identificiranja degradiranih/marginaliziranih područja za osmišljavanje metode razmišljanja kako bi ih se kolektivno ponovno generiralo, olakšavajući angažman zajednice i povećanje osjećaja pripadnosti,
 • rasprave, stručni paneli.

 

Rezultati

 • Povećano znanje o mehanizmima socijalne uključenosti i sudjelovanju građana među partnerima.
 • Povećana solidarnost između građana i marginaliziranih skupina, aktivno sudjelovanje i interakcija s građanima koje se odnose na različite životne staze, kulture, gospodarski i/ili društveni status u radionicama.
 • Regeneracija depresivnih i kritičnih područja europskih gradova, koristeći moć uličnih umjetnosti kako bi se promicao međukulturni dijalog i solidarnost.
 • Povećana svijest i angažman na lokalnom nivou o socijalnim urbanim pitanjima.
 • Dijalog između građana i ranjivih skupina (kao što su migranti, žene i djeca) potiče se tijekom zajedničkih aktivnosti i radionica na lokalnoj i međunarodnoj razini.
 • Povećana svijest o europskim vrijednostima i važnost jačanja procesa europske integracije za razmjenu dobrih praksi povezanih sa socijalnom isključenošću i degradacijom, kao što su ulična umjetnost.
 • Povećana svijest o važnosti socijalne uključenosti i sudjelovanja građana za razvoj budućih gradova.
 • Regeneracija depresivnih i kritičnih područja europskih gradova, koristeći moć uličnih umjetnosti kako bi se promicao međukulturni dijalog i solidarnost.

 

Ciljne grupe

 • Građani
 • Mladi
 • Kulturne, umjetničke i turističke organizacije
 • Nevladine organizacije

 

Komunikacije

Planom komunikacije i širenja poduprijet će se ciljevi projekta, promicati aktivnosti i širiti njezini rezultati.

 

 

 

Иди назад