Захтјеви за кориштење јавне површине подносе се до 20. 02. 2018.године

Градоначелник Града Мостара донио је Одлуку о начину кориштења јавне површине за изграђене и дограђене објекте који не посједују одобрење за градњу, а у истим се обавља привредна дјелатност којом се одобрава кориштење јавне површине за раздобље од 1. фебруара 2018.године до 31. децембра 2018. године. Захтјеви за кориштење јавне површине подносе се у Центру за услуге грађанима Ул. Адема Бућа бр.19 до 20. 02. 2018.године.

Иди назад