Dežurne službe u Gradu Mostaru

Sukladno odredbama Odluke o načinu korištenja godišnjeg odmora za 2019. broj:02-36-8010/19 od 16. 5. 2019., državni službenici i namještenici Gradske uprave Grada Mostara, izuzev pripadnika Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, koristit će prvi dio kolektivnog godišnjeg odmora od 22. 7. 2019.  (ponedjeljak) do 16.  8. 2019. godine (petak).

 

         U organizacijskim jedinicama Gradske uprave  Grada Mostara  u kojima se  u navedenom razdoblju  mora osigurati  kontinuirano obavljanje pojedinih poslova iz nadležnosti organizacijskih jedinica, načelnici odjela i šefovi službi odredili su zaposlenike koji će raditi u dane kolektivnog godišnjeg odmora.

 

U razdoblju od 22. 7. do 16.8. 2019. rad sa strankama na šalterima na lokaciji Ul. Adema Buća br.19. - Centar za usluge građanima - te na  lokacijama svih   šest područnih ureda  odvijat će se svakim radnim danom u  uredovnom vremenu od 8, 30 do 13, 00 sati.

 

Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara u periodu korištenja godišnjih odmora,  osigurat će dežurstva  inspektora iz svih oblasti, a kontakt telefon je: 036 - 505 - 521.

 

-Služba za inspekcijske poslove - raspored dežurstva za vrijeme kolektivnog odmora-

 

  • Administrativno tehnički tajnik           036-505-511

__________________________________________________________________

 

  • Viši stručni suradnik za javni red:                                  036-505-564

                                                                                             tel. 036-555-565

                __________________________________________________________________

 

  • Inspekcija zaštite okoliša                                              035-505-529

__________________________________________________________________

 

  • Komunalna inspekcija           036-505-570

         tel. 036-505-567

______________________

  • Tržišna inspekcija           036 505-587

__________________________________________________________________

 

  • Turističko-ugostiteljska inspekcija           036-505-573

        

 

  • Urbanističko-građevinska inspekcija           036-505- 524

    tel. 036- 505-573

________________

 

  • Sanitarna inspekcija           036-505-560

                                                             tel. 36-505-560

 

Nazad