• Grad Mostarb
  • Početna
  • Eksperti za nematerijalnu kulturnu baštinu jugoistočne Evrope u posjeti Mostaru

Eksperti za nematerijalnu kulturnu baštinu jugoistočne Evrope u posjeti Mostaru

Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić i glavna savjetnica Grada Mostara Radmila Komadina primili su u Gradskoj upravi eksperte za nematerijalnu kulturnu baštinu jugoistočne Evrope.

Eksperti borave u BiH od 27-28. juna 2017. gdje razgovaraju o načinima zaštite nematerijalne kulturne baštine u BiH i Evropi, finansiranju i mehanizmima koji osiguravaju odgovarajući zaštitu ove baštine. BiH je ove godine domaćin sastanka koji predstavlja platformu za jačanje saradnje i razmjenu informacija u oblasti nematerijalne kulturne baštine. Sudionici će, između ostalog, biti informirani o sevdalinci i skokovima sa starog mosta u Mostaru.

Eksperti su posjetili Mostar iz razloga što se skokovi sa Starog mosta nalaze na Preliminarnoj listi nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Sa ekspertima su bili Biljana Čamur Veselinović , pomoćnica ministra civilnih poslova i Siniša Šešum voditelj UNESCO ureda u BiH.

Anto Šain iz Agencije Stari grad prezentirao im je projekt obnove Starog mosta, a nakon sastanka u Vijećnici eksperti su obišli Stari grad.

Nazad